Region Östergötland

VFU Medicinkliniken, avdelning 3, i Norrköping

Välkommen som student till oss på avdelning 3 på medicinkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Våra specialiteter är lungsjukdomar, mag-tarmsjukdomar, njursjukdomar och hematologi.

Vi handleder varje termin studenter från sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut- och läkarprogrammet. Även undersköterske-elever från gymnasieprogram och Komvux har praktikplacering på avdelningen.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestuderande får introduktionspapper via mail innan VFU-start, samt en introduktion första dagen på perioden. Undersköterskeeleverna får liknande introduktion till avdelningen

Så här arbetar vi

Avdelning 3 har 21 vårdplatser plus tre överbeläggningsplatser, och är uppdelad i tre vårdlag. Varje vårdlag ansvarar för sju patienter och har egna "smattar" ute på avdelningen. Där sitter sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans och finns nära till hands för patienterna. Vi har ett nära arbete med övriga yrkeskategorier på avdelningen som fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Vi har en expeditionsundersköterska på vardagar som svarar i telefon och kopplar samtal till rätt person, samt en undersköterska som genomför vårdplaneringar.

Vi har patienter med sjukdomar i lungor, mage-tarm, njurar samt blodsjukdomar. Detta är stora patientgrupper med stor variation vilket innebär att arbetet är väldigt omväxlande. Dessa patienter har ibland behov av vissa medicintekniska hjälpmedel vilket innebär för oss att vi behandlar med BiLevel, påsdialyser och cytostatika.

Avdelningens sjuksköterskestudenter i termin 4 går i studentpar och praktiserar Peer-learning, där grundtanken är att studenterna ska jobba med 2-4 patienter och ta hand om dessa tillsammans. Efter genomförda moment ger studenterna varandra feedback tillsammans med handledaren, för att på det sättet utvecklas i sitt lärande.

Praktisk information

Du hittar avdelning 3 i uppgång B, plan 1.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till avdelningen: 010-104 31 03.

Ansvarsområde Namn Kontakt

Vårdenhetschef

Alexandra Ringius Hård

alexandra.ringius.hard@regionostergotland.se  010-104 08 22

 

Sylvia Gabrielsson

sylvia.gabrielsson@regionostergotland.se
010-104 35 26

Huvudhandledare sjuksköterskor

Denise Lekander

denise.lekander@regionostergotland.se 
010-104 31 03

 

Agnes Jalkemo

agnes.jalkemo@regionostergotland.se
010-104 31 03

Huvudhandledare  undersköterskor

Lottis Roos 

ann-charlotte.roos@regionostergotland.se 
010-104 31 03