Region Östergötland

VFU Lungmedicinska kliniken i Linköping

Välkommen som studerande till lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Till oss kommer du som studerar till sjukgymnast, sjuksköterska och läkare samt undersköterska.

Förberedelser och introduktion

Vi kan i bästa fall erbjuda en introduktionstillfälle för SSK-studenter någon dag innan praktiken, annars blir det första dagarna på praktiken. I det fall där det inte kan erbjudas ett tillfälle innan praktiken kommer information om detaljer meddelas via mail, som schema med mera.
Information ges av huvudhandledaren om avdelningen, schema, vem som blir handledare och andra praktiska detaljer. Introduktionen för undersköterskestuderande och sjukgymnaststudenter genomförs i anslutning till första praktikdagen och den ansvarar respektive handledare för. Läkarstudenter får introduktion första dagen på kliniken.

Så här arbetar vi

Vårdavdelningen består av 18 vårdplatser varav 2 platser är reserverade för patienter som provar ut eller följer upp hemrespiratorbehandling. På helgerna finns 10 vårdplatser. Ett tätt samarbete bedrivs mellan klinikens vårdavdelning och mottagningens alla enheter. På avdelningen arbetar vi enligt en organisationsmodell som heter patientnärmre vård. Detta innebär att en sjuksköterska, en undersköterska och en läkare arbetar tillsammans i ett vårdteam och ansvarar för sex till sju patienter. I teamet ingår även sjukgymnast och kurator vid behov. På avdelningen tillämpas bedside-rapport. Avdelningen består av enkelsalar och salar för två patienter. Varje vårdteam har en liten modulexpedition nära de patienter man har ansvaret för. En samordnare tar emot alla inkommande samtal till avdelningen samt planerar patientflödet. På kliniken finns en egen röntgenenhet.

Praktisk information

Lungmedicinska kliniken finns på plan 14 i O-huset ingång 34. Klädskåp finns i omklädningsrum på plan 09 och ska markeras med namn. Skåp för värdesaker finns på avdelningen. I våra personalrum finns kylskåp och mikrovågsugn, där finns även tillgång till gratis kaffe eller te. Om du åker bil till sjukhuset finns personalparkering. För att parkera där krävs parkeringstillstånd som vi lämnar ut under VFU-perioden. Under VFU får du låna ett nyckelkort och vi kommer att begära in personnummer för att du skall få behörighet att använda datorer och IT-system. Med hänsyn till allergiska patienter och personal är det under VFU-perioden inte tillåtet att använda starka parfymer.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskor

Emelie Gillner 

Sara Knutsson

Emelie.Gillner@regionostergotland.se
 010-103 11 61
Sara.Knutsson@regionostergotland.se  
010-103 11 61

Undersköterskor

Therese Stagerbrandt

 

Therese.Stagerbrandt@regionostergotland.se
010-103 11 61

Samordnare vårdavdelning

 

010-103 11 61

Sjukgymnaster

Helen Anzén

helen.anzen@regionostergotland.se
010-103 35 24

Läkare 

Lennart Persson

lennart.persson@regionostergotland.se
010-103 00 00 (växel)