Region Östergötland

VFU Klinisk kemi sjukhus

Välkommen som student till oss på Klinisk kemi sjukhus i Region Östergötland. Vi finns på tre orter: Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping, Lasarettet i Motala.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande i verksamhetsförlagd utbildning från biomedicinska analytikerprogrammet, 180 hp, den ettåriga kompletteringsutbildningen till biomedicinsk analytikerexamen, 60 hp och kompletteringsutbildningen för biomedicinska analytiker med utländsk examen, 90 hp.

Förberedelser och introduktion

Vi skickar ut välkomstbrev och schema veckan innan VFU-starten. Schema finns tillgängligt på LISAM tidigare, samt en del information gällande VFU på Klinisk kemi. Första dagen ges en kort introduktion om hur vi har lagt upp den verksamhetsförlagda utbildningen, vi visar laboratoriet och berättar något om vad som förväntas av dig som student.

Du bör skicka din lärandeplan via e-post innan du börjar din VFU så dina handledare kan förbereda sig. Du får gärna höra av dig om du har frågor eller vill ha mer information.

Vi är tacksamma om du inte använder parfym/rakvatten/duschcrème eller andra starkt doftande produkter, på grund av att vi har flera medarbetare som är allergiska.

Så här arbetar vi

Klinisk kemi ingår i Diagnostikcentrum som är en länsövergripande enhet för röntgen- och laboratorietjänster i Region Östergötland. Klinisk kemi är den största laboratorieenheten och den består av verksamheter inom både primärvård och sjukhus. Klinisk kemi sjukhus är indelad i tio arbetsplatser på US och något färre på sjukhusen i Norrköping och Motala.

Alla tre sjukhuslaboratorierna har verksamhet dygnet runt för provinlämning, hematologi, morfologi, kemi/immunokemi, koagulation. Provtagningsenhet, antikoagulansmottagning, protein och specialkoagulation har verksamhet dagtid. Medarbetarna arbetar vanligtvis på två till tre olika arbetsplatser. I Linköping finns även kundsupport, teknik- och materialsupport samt kvalitetsansvariga.

Praktisk information

Du hittar oss via ingång 7, Norra entrén, uppgång K eller L, plan 11, alternativt via ingång 1, Södra entrén, uppgång A, plan 11.
Region Östergötland tillhandahåller arbetskläder som du förväntas använda, men du behöver ta med egna arbetsskor. Ta även med din student-E-legitimation, ditt LiU-kort och två hänglås (ett till omklädningsskåp och ett till värdeskåp).

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Biomedicinsk analytiker och huvudhandledare

Miriam Söderström

 

Mirjam.Soderstrom@regionostergotland.se

0722-39 30 40