Region Östergötland

VFU Kirurgiska kliniken i Norrköping

Välkommen till din verksamhetsförlagda utbildning på kirurgiska kliniken, Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Här kommer information som syftar till att göra din tid hos oss så bra som möjligt.

Studerande

På kirurgiska kliniken handleds studenter från följande universitetsprogram; sjuksköterske-, fysioterapeut- och läkarprogrammet. Från komvux och gymnasieutbildningar handleds undersköterskeelever.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestudenterna bjuds om möjligt in till ett introduktionstillfälle på respektive avdelning innan start av VFU. I annat fall mailar huvudhandledaren ut information om avdelningen, schema samt kontaktuppgifter till bashandledare till studenten innan start.

Studenten ansvarar för att mejla sin lärandeplan till sin bashandledare. Som sjuksköterskestudent är det även viktigt att du före introduktionen mejlar ditt e-tjänstekortsnummer och personnummer till huvudhandledaren, för att vi skall kunna förbereda behörigheter som kopplas till kortet. Ta med dina kortkoder till introduktionen alternativt till VFU-start.

Undersköterskeeleverna bjuds in till introduktion på respektive avdelning innan start av APL. Enhetens huvudhandledare ger information om verksamheten, schema, bashandledare och andra praktiska detaljer..

Så här arbetar vi

Verksamheten inom kirurgiska kliniken på Vrinnevisjukhuset är inriktad på sjukdomar i mag-tarmkanalen, kroppens hormonsystem, hud, bukvägg samt allvarliga skador. Kliniken bedriver både akut och planerad verksamhet.

På kirurgiska kliniken finns två vårdavdelningar med vardera 18 platser, avdelning 11 med inriktning mot kolorektal- och akut allmänkirurgi och avdelning 12 med inriktning mot övre bukkirurgi och urologi.

På avdelning 12 finns också en enhet med 7 vårdplatser som är öppna från måndag till fredag. Den enheten bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor från både avdelning 11 och 12.

På avdelningarna arbetar avancerade specialistsjuksköterskor, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, vårdsamordnare och vårdadministratörer. Det finns även fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer samt dietister kopplade till avdelningarna.

På kirurgkliniken kommer du som sjuksköterskestuderande i termin 3 och 4 följa din bashandledare alternativt handledas enligt peer-learning. Peer-learning innebär att ni som studenter går i par två och två och har en gemensam bashandledare. Eftersom ni hela tiden har en kommunikation om olika problem ni stöter på skapar det goda förutsättningar för er att utvecklas och arbeta självständigt.

Sjuksköterskestuderande i termin 6 följer sin bashandledare under sin VFU-period.
Undersköterskeelever följer sin bashandledare under sin APL-period.

Praktisk information

Du hittar avdelning 11 på plan 2 uppgång D och avdelning 12 på plan 2 uppgång E.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Huvudhandledare

Johan Holm,
avdelning 11

Johan.Holm@regionostergotland.se
010-104 31 11

 

Emelie Mäyrä,
avdelning 12

Emelie.Mayra@regionostergotland.se
010-104 31 12

Klinisk adjunkt

Maria Vanhanen

Maria.vanhanen@regionostergotland.se
010-103 30 26

 

Sofia Nilsson

Sofia.h.nilsson@regionostergotland.se
010-103 65 58