Region Östergötland

VFU Kardiologiska kliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på kardiologiska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Kardiologiska kliniken inkluderar hjärtmottagning, medicinsk akutvårdsavdelning med en HIA-enhet.

Studerande

På kardiologkliniken handleds studenter från följande program:

Sjuksköterske- arbetsterapeut-, fysioterpeut- och läkarprogrammet. Vi tar även emot gymnasieelever från omvårdnadsprogrammet samt vuxenelever från Komvux.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestudenterna inbjuds till en introduktionsträff veckan före VFU-start. Då ger enhetens huvudhandledare information om avdelningen och dess inriktning, om schema, handledare och andra praktiska detaljer.

Undersköterskeeleverna får en liknande introduktion av sin huvudhandledare

Innan du börjar hos oss är det bra om du repeterar kapitlen om hjärtsjukdomar. Då kommer du lättare in i arbetet och kan få ut så mycket som möjligt av din VFU. Din lärandeplan kan du skicka via e-post till huvudhandledaren så vidarebefordras den till din/dina handledare.

Så här arbetar vi

Vi arbetar i team. En sjuksköterska, en undersköterska, en överläkare och minst en AT/ST-läkare per enhet . Varje enhet ansvarar för 4-7 patienter.

Om du går termin 3 eller 4 på sjuksköterskeprogrammet blir du placerad på orange enhet vilken är våran studentenhet. Där handleder vi enligt peer learning vilket innebär att ni blir indelade i par.

Vi har ett nära samarbete med våra specialistsjuksköterskor; hjärtsvikt-, kranskärl- och pacemakersjuksköterskor på hjärtmottagningen. De sköter uppföljningen av många av våra patienter. Dessa sjuksköterskor arbetar även på vårdavdelningen.

Praktisk information

Hjärtavdelningen på Vrinnevisjukhuset är belägen på bottenplan uppgång C.

Klädskåp

Vi tillhandahåller omklädningsrum med klädskåp som har kodlås. Förvara inga värdesaker i skåpen utan lås in dem i värdeskåpen på avdelningen.

Parkering
Är avgiftsbelagd. Använd de gula biljettautomaterna som är märkta med ”endast personal”.

Arbetsklädsel
Arbetskläder skall bytas inför varje arbetspass. Långärmat är tillåtet men inte i omvårdnadsarbetet

Kaffe/te bjuder vi på. Det finns möjlighet att värma medhavd matlåda i personalrummet

 

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

 Vårdenhetschef

Susanne Spens

Maria Pöder

tel: 010-1043670

tel: 010-1043281

Sjuksköterskestudenter

Maj Jonsson

Elin Harri 

Maj.Jonsson@regionostergotland.se

elin.harri@regionostergotland.se

 

Undersköterskestudenter

Sandra Embretsen

Sandra.Embretsen@regionostergotland.se