Region Östergötland

VFU Intensivvårdsavdelningen i Norrköping

Välkommen som student till oss på Intensivvårdsavdelningen (IVA) i Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkar- och sjuksköterskeprogrammet (grund-och specialistutbildningar). Även studerande från ambulans-, fysioterapeut- arbetsterapeutprogrammet samt från omsorgs- och vårdprogrammet kan genomföra sina placeringar på avdelningen. Vi tar emot studenter från den Medicinska fakulteten i Linköping men även från andra lärosäten samt andra delar av världen, enligt överenskommelse.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestuderande: Har du inte själv tagit kontakt med huvudhandledaren, får du ett mejl till din mejladress i KLIPP senast 1-2 veckor innan din praktik börjar. Sjuksköterskestuderande som ska genomföra en längre placering bjuds in till en informationsträff med huvudhandledare i samband med VFU-starten. Då får du information om avdelningen, IVA-mottagningen och praktiska detaljer. Vi går också en rundtur på avdelningen. Du kommer att få en stor del av information via din mejladress (schema, vem/vilka som kommer att bli dina bashandledare och liknande). Det vill vi att du tar del av innan du kommer till oss. Vi är tacksamma om du lämnar kompletterande uppgifter vid behov.

Din inlärningsplan bör du mejla i god tid före VFU- start, så att dina handledare kan ta del av den innan du börjar praktiken. Det är viktigt att du preciserar inlärningsmålen i dokumentet så konkret som möjligt så att vi kan erbjuda dig det stöd och den vägledning du behöver för din utveckling.

Behörighet till Cosmic patientdatasystem/inpassering får du den första VFU-dagen och den gäller enbart under tiden på avdelningen. Ta kontakt med våra vårdadministratörer i god tid innan din VFU börjar:
Annika Hedén, e-post Annika.Heden@regionostergotland.se
och
Susanne Magnusson, e-post Susanne.Magnusson@regionostergotland.se 

Namnskylt ska bäras av alla studenter.

Vi följer hygienregler för Region Östergötland. Tänk på att inte använda parfym, rakvatten eller andra starkt doftande produkter hos oss.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information.

Så arbetar vi

Intensivvårdsavdelningen bedriver allmän intensivvård, intermediärvård samt utför tjänster åt övriga sjukhuset. Patienter är i alla åldrar och har alltid tillhörighet vid någon av sjukhusets övriga kliniker. Svårighetsgraden på övervakning och behandling varieras alltifrån observation/övervakning till behandling i respirator, dialys eller annan resurskrävande vård. I anslutning till avdelningen finns IVA-mottagning, en uppföljande verksamhet som möjliggör för patienter som vårdats på IVA att bearbeta sina i regel traumatiska upplevelser.

Vi arbetar i team kring patienten. Teamet består av anestesiläkare, sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeut samt vid behov kurator och andra yrkeskategorier. Vården bedrivs i samverkan med patientansvarig läkare från hemmakliniken. Sjuksköterskor och undersköterskor arbetar i treskift och studenter följer sina handledares schema. Dygnet runt finns funktioner som koordinator (dagpass) alternativt samordnare (övrig tid), akutansvarig sjuksköterska samt MIG-team. Koordinator/samordnare är en sjuksköterska som samordnar
verksamheten, svarar i telefon och kopplar samtalen vidare. Akut ansvarig
sjuksköterska deltar bland annat i omhändertagande av traumapatienter på
akuten. MIG-team (mobil intensivvårdsgrupp) kan kontaktas av vårdavdelningar
för bedömning av sviktande patienter på vårdavdelningar.

Praktisk information

Intensivvårdsavdelningen ligger på plan 2 i huvudbyggnaden, vid uppgång L. Avdelningen är låst, använd porttelefonen vid dörren så öppnar vi. Kommer
du med bil och är anställd utav Region Östergötland parkerar du enligt regionens
rutiner för personalparkering. I annat fall parkerar du enligt rutiner för
besökande. I vårt kök finns kyl, frys samt mikrovågsugn för att värma lunchlåda.

På IVA råder specifika regler när det gäller användning av privat mobiltelefon. 

Kontaktuppgifter

Vårdenhetschef:
Josephine Caesar, e-post Josephine.Caesar@regionostergotland.se

Huvudhandledare för sjuksköterskestuderande:
Yvette Cross, e-post Yvette.Cross@regionostergotland.se

Huvudhandledare för ST-läkare:
Martin Kronkvist, e-post martin.kronkvist@regionostergotland.se

Huvudhandledare för AT och kandidater:
Oskar Luttu, e-post Oskar.Luttu@regionostergotland.se

Telefon, avdelningen: 010-104 23 37