Region Östergötland

VFU Intensivvårdsavdelningen i Linköping

Välkommen som student till oss på Intensivvårdsavdelningen och den Postoperativa avdelningen som tillhör ANOPIVA på Universitetssjukhuset i Linköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studenter från specialistsjuksköterskeprogrammet intensivvård och från undersköterskeutbildningen, både gymnasial och specialistnivå.

Sjuksköterskestudenter från termin 4 kommer på fältstudier till Postop. Studenter från specialistsjuksköterskeprogrammet medicin och kirurg kommer en gång om året och är placerade både på IVA och på Postop.

Förberedelser och introduktion

Cirka två veckor innan praktiken startar får du schema, namn på bashandledare och ett informationsbrev som berättar mer om avdelningen via mejl. Lämna eller skicka gärna din inlärningsplan till huvudhandledare innan du börjar, så vidarebefordras den till berörd bashandledare.

Sjuksköterskestuderande från termin 4 möts av huvudhandledaren utanför dörren till IVA den första fältstudiedagen, som är måndag respektive onsdag kl. 13.20. Arbetspasset den första dagen är 13.20-21.30 och den andra fältstudiedagen 6.45–15.00.

Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

IVA har nio vårdplatser indelade i tre moduler. Läkare, sjuksköterska, undersköterska och sjukgymnast arbetar tillsammans modulvis. Vi har också en kurator som jobbar hos oss. Postop har plats för 24 patienter. Personalen arbetar treskift och roterar mellan IVA och Postop alla dagar i veckan.  Vi bedriver också forskning och utbildning.

Praktisk information

Vi befinner oss på plan 12 i huvudblocket. Avdelningen är låst, ring så öppnar vi. Studenter som har omklädningsrum kommer omklädda i arbetskläder.

Kontaktuppgifter

Hanna Andersson, huvudhandledare och utbildningsansvarig sjuksköterska, telefon 010-103 3653

hanna.m.andersson@regionostergotland.se

Denna webbplats