Region Östergötland

VFU Hudkliniken i Östergötland

Välkommen som student till oss på hudmottagningarna vid Universitetssjukhuset i Linköping och Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet. Ibland har vi studenter från sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeutbildningen och vårdadministratörs-utbildningen.

Förberedelser och introduktion

Innan du börjar hos oss är det bra om du repeterar kapitlen om dermatologi och venereologi. Då kommer du snabbare in i arbetet och kan få ut mer av din praktik.

Första dagen kommer du till mottagningen på US i Linköping där du och dina studiekollegor får en gemensam introduktion om schema, aktiviteter under placeringen och handledare. Du får olika handledare under placeringen, vilka det blir anges i ditt schema. Under placeringen har du ett par träffar på kliniken med fördjupad genomgång av delar av dermatologin.

Eftersom vi har många utbildningsplatser på kliniken är ofta flera studenter under utbildning vid samma patient eller med samma handledare. För att det inte ska bli för många vid varje patientmöte alternerar du mellan att träffa patienter och att själv studera och utföra dina inlärningsuppgifter.

Så här arbetar vi

På hudkliniken tar vi emot patienter på läkarbesök för bedömning eller uppföljning av behandling. Flera av våra patienter kan också träffa sjuksköterska mellan läkarbesöken för uppföljning, behandling och utbildning eller information om sin sjukdom och behandling. På mottagningen utförs emellanåt mindre kirurgi vid hudförändringar. Vi har också STD-mottagning.

Till behandlingsavdelningen kommer patienter som behöver medicinska bad, ljusbehandling eller behandling mot svettningar till exempel. Hit kommer också patienter för bensårsbehandling.

Kliniken har en enhet för testläggning vid allergiutredning och i Linköping finns också ett fotolaboratorium för fotografering av huden. Vi har öppet dagtid, måndag till fredag.

På hudkliniken bedrivs forskning främst inom psoriasis, hudcancer och mikrodialys. En annan viktig del är utbildningsplatser för läkare som ska bli dermatologer eller primärvårdsspecialister.

Praktisk information

På Vrinnevisjukhuset hittar du oss vid ingång D, 1 trappa.

På Universitetssjukhuset hittar du oss i Norra entrén på plan 10.

Kontaktuppgifter

Läkarsekreterare:
Marita Svantesson, 010-1034015
Marita.svantesson@regionostergotland.se

Ansvarig VFU läkare:
Anna Rönnkvist, 010 103 64 61
Anna.Ronnkvist@regionostergotland.se

Vårdenhetschef, Vrinnevisjukhuset:
Susanne Spens 010-1043670
Susanne.Spens@regionostergotland.se