Region Östergötland

VFU Hematologiska kliniken i Linköping

Välkommen som student till oss på hematologiska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping.

Hematologiska kliniken är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård (CKOC). På kliniken vårdas patienter med blodsjukdomar, av såväl elakartad som icke elakartad natur.

Studerande

Till oss på hematologiska kliniken kommer studenter från sjuksköterske- och läkarprogrammet samt studenter från olika undersköterskeutbildningar och vårdadministratörsutbildningar.

Förberedelser och introduktion

Sjuksköterskestudenter bjuds in till ett introduktionstillfälle på hematologiska kliniken som tar cirka en timme. Du meddelas tiden för introduktionen via e-post. Under introduktionen får du information av huvudhandledaren om avdelningen samt en rundvandring för lokalkännedom. Du får schema, bashandledare och det finns tid för frågor.

Så här arbetar vi

Vi har ett tätt samarbete mellan klinikens vårdavdelning och mottagningen/dagvårdsavdelningen. På avdelningen arbetar vi enligt en organisationsmodell som heter patientnärmre vård. Det innebär att en sjuksköterska, en undersköterska och en läkare arbetar tillsammans i ett vårdteam och ansvarar för ett antal patienter. I teamet ingår även fysioterapeut och kurator vid behov. Avdelningen består av enkelsalar till största del, men vi har även två dubbelsalar som används vid behov. Varje vårdteam har en liten modulexpedition nära de patienter man har ansvaret för.

En samordnare tar emot alla inkommande samtal till avdelningen och fördelar inringade till rätt person, samt planerar patientflödet.

Praktisk information

Klädskåp
Klädskåp finns i omklädningsrum på plan 09. Klädskåpet ska markeras med namn. När det är många studenter samtidigt på avdelningen kan man få dela skåp. Skåp för värdesaker finns på avdelningen i mån av tillgång.

Mobiltelefon
Det finns inget mobilförbud på avdelningen, men vi ber er att stänga av ljudet på telefonerna samt att låsa in dem i värdeskåpet med hänsyn till hygienrutiner. Tala om för handledare om du väntar ett viktigt samtal.

Nycklar/Nyckelkort
Under VFU lånas nyckelkort ut till studenter. Tänk på att du själv är ansvarig för nycklar och nyckelkort och du ser till att dörrar blir låsta. Lämna alltid tillbaka nyckelkort när VFU-perioden är slut.

Närvaro/Frånvaro
Sjukfrånvaro meddelas till samordnare/ansvarig sjuksköterska på telefon 010-103 11 09.

Datorer
Du har möjlighet att utnyttja dator för arbetsuppgifter som rör ditt lärande. Vi kommer att begära in personnummer för att du skall få behörigheter till att använda datorer och IT-system. Som studerande tilldelas du behörighet till en del av regionens IT-system.

Parfym
Med hänsyn till allergiska patienter och personal är det under VFU-perioden inte tillåtet att använda starka parfymer.

Personalrum
I våra personalrum finns kylskåp och mikrovågsugn, märk din mat som du ställer in samt ta ur den ur plastpåsen. Det finns även tillgång till gratis kaffe eller te under ditt arbetspass. Tänk även på trivsel och se till att det är rent och fint efter att du lämnat personalrummet.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Huvudhandledare

Sandra Timelin

sandra.timelin@regionostergotland.se