Region Östergötland

VFU Habiliteringen i Norrköping

Välkommen som student till oss på habiliteringen i Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjukgymnast-, arbetsterapeut-, sjuksköterske- och logopedutbildningarna på Hälsouniversitetet samt socionom- och psykologstudenter.

Förberedelser och introduktion

Inför din VFU är det viktigt att du tar kontakt med handledare eller angiven kontaktperson senast två veckor före VFU-periodens start för att komma överens om tider och få praktisk information. Du får också lämna dina personuppgifter så att lösenord till dator och journalsystem kan förberedas.

Första dagen introduceras du av din handledare eller kontaktperson för din VFU. Som student ansvarar du för att ta med din individuella inlärningsplan (om sådan finns) till första dagen. Den individuella inlärningsplanen är viktig för att din VFU skall bli så bra som möjligt.

Så här arbetar vi

På habiliteringen har vi mottagningsbesök både individuellt och i grupp. Vi åker ibland till hemmet och förskolan/skolan/arbetet för att erbjuda handledning eller träning i individens egen hemmiljö. Det är därför bra att ha körkort när man jobbar på habiliteringen, men det är inget krav när man är student.

Arbetet runt barnet, ungdomen eller den vuxne sker i team. I teamet ingår sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, logoped, specialpedagog, sjuksköterska, läkare, psykolog och dietist. Vi arbetar dagtid under vardagar, men ibland sker vissa grupper på kvällstid.

På habiliteringen arbetar vi med barn, ungdomar och vuxna med medfödd eller tidigt förvärvad funktionsnedsättning som är i behov av insatser från det multiprofessionella teamet. Det kan vara funktionsnedsättningar såsom cerebral pares, ryggmärgsbråck, utvecklingsstörning, autismspektrumstörning och muskelsjukdom. Om man har en ledsjukdom kan man få insatser från habiliteringen upp till och med 18 års ålder.

Under din VFU kommer du att arbeta med olika personer. Möjlighet finns också att följa andra yrkesgrupper under din tid hos oss.

Praktisk information

Våran verksamhet finns på Lindövägen 65 i Norrköping. För att komma till oss så kan du åka buss 116 från Söder Tull mot Lindö, gå av vid hållplats ”Röda stugans gata”:

I våran verksamhet finns det bland annat träningslokaler, behandlings-, undersöknings- och samtalsrum samt ett upplevelserum. Vi har även tillgång till varmvattenbassängen på Vrinnevisjukhuset för gruppverksamhet. På arbetsplatsen finns det ett studentrum med dator och tillgång till gemensam skrivare.

Observera! Du behöver också ett registerutdrag från belastningsregistret, som du lämnar när du kommer, det beställs genom polisen. Tänk på att det kan ta upp till två veckor innan du får det, så beställ det i god tid innan du påbörjar din VFU hos oss.

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjukgymnaststudenter/
fysioterapeutstudenter

Cecilia Wahlgren

cecilia.wahlgren@regionostergotland.se

010 – 104 51 68

Arbetsterapeutstudenter

Emelie Hedqvist

HabiliteringenNso@regionostergotland.se

010 - 104 44 81

Sjuksköterskestudenter

Sara Werkander

sara.werkander@regionostergotland.se 

010-104 44 79

Logopedstudenter

Emma
Hallqvist (barnpraktik)

Christina Nilsson (vuxenpraktik)

Emma.Hallqvist@regionostergotland.se

010-104 51 59

christina.e.nilsson@regionostergotland.se

010-104 44 83

Psykologstudenter

Kontakta receptionen

010-104 51 81

Socionomstudenter

Edibe Timürtas

edibe.timurtas@regionostergotland.se

010-104 51 88