Region Östergötland

VFU Geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA) i Norrköping

Välkommen som student till oss på GAVA, avdelning 8. GAVA står för geriatrisk akutvårdsavdelning. Vi vårdar allmängeriatriska patienter med medicinska akuta tillstånd. Våra patienter är äldre och har ofta flera sjukdomar vilket skapar komplexa vårdbehov.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterske-, undersköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut samt läkarprogrammet.

Introduktion

Under din första dag hos oss kommer du få en rundvandring på avdelningen och allmän information om avdelningen samt våra dagliga rutiner. Du kommer sedan under resten av dagen få vara delaktig i arbetet på avdelningen tillsammans med din bashandledare.

Skicka din lärandeplan i förväg så att vi kan förbereda oss på bästa sätt för att ta emot dig.

Så här arbetar vi

GAVA är en del av Geriatriska kliniken där även Minnes- och Parkinsonmottagning ingår. Geriatrikens kompetensområde kräver samverkan mellan olika yrkeskategorier och därför arbetar vi i multiprofessionella team.

Hitta till oss

Vi finns på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, du hittar oss vid Blå Porten, en trappa upp (uppgång E, plan 1).

Kontaktuppgifter

Ring GAVA på 010-104 20 08 för ytterligare information.