Region Östergötland

VFU Geriatriska akutvårdsavdelningen (GAVA) i Norrköping

Välkommen som student till oss på GAVA, avdelning 8.GAVA står för geriatrisk akutvårdsavdelning. Till oss kommer både medicinska och ortopediska patienter. Våra patienter är äldre och har ofta flera sjukdomar vilket skapar komplexa vårdbehov.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från sjuksköterske-, undersköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut samt läkarprogrammet.

Introduktion

Under din första dag hos oss kommer du få en rundvandring på avdelningen och allmän information om avdelningen samt våra dagliga rutiner. Du kommer sedan under resten av dagen få vara delaktig i arbetet på avdelningen tillsammans med din bashandledare.

Skicka din lärandeplan i förväg så att vi kan förbereda oss på bästa sätt för att ta emot dig.

Så här arbetar vi

GAVA är en del av Geriatriska Kliniken där även minnes- och Parkinsonmottagning ingår. Geriatrikens kompetensområde kräver samverkan mellan olika yrkeskategorier och därför arbetar vi i multiprofessionella team.

Hitta till oss

Vi finns på Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Du hittar oss vid Blå Porten, en trappa upp (uppgång E, plan 1).

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt
Huvudhandledare
sjuksköterskestudenter

Emma Holst

Maria Arvidsson

emma.holst@regionostergotland.se
010-104 20 08
maria.arvidsson@regionostergotland.se
010-104 20 08

Huvudhandledare
undersköterskestudenter

Chrissoula Giannovlidou

chrissoula.giannovlidou@regionostergotland.se

Vårdenhetschef

Liselotte Thyrberg

liselotte.thyrberg@regionostergotland.se

010-104 38 99

Verksamhetschef

Ann Westöö

 ann.westoo@regionostergotland.se

010-104 03 24