Region Östergötland

VFU Dagkirurgin CKOC Norrköping

Välkommen som student till oss på Dagkirurgin CKOC Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet och sjuksköterskeprogrammet.

Förberedelser och introduktion

Studerande på sjuksköterskeutbildning termin 4 (fältstudiedagar):
Under två dagar kommer du att få ta del av hur en arbetsdag ser ut för en undersköterska, en operationssjuksköterska samt en anestesisjuksköterska, för att ta del av respektive kompetensområde.

Sjuksköterskor under specialistutbildning anestesi/operation:
Under din verksamhetsförlagda utbildning hos oss har du två handledare som båda ansvarar för din bedömning. För att handledarna ska kunna planera din verksamhetsförlagda utbildning vill vi att du skriver en lärandeplan. Handledarna handleder dig utifrån de mål som finns i kursplanen och dina egen individuella mål i lärandeplanen. Under de första dagarna går ni gemensamt igenom ditt schema, din lärandeplan, kursplan samt pratar om vad vi förväntar oss av dig och vad du förväntar dig av oss. Du behöver själv ta ansvar för att identifiera vad du måste träna mer på, vad du kan och inte kan.

Studerande på läkarprogrammet termin 8:
Under din verksamhetsförlagda utbildning hos oss kommer du att gå med en anestesisjuksköterska samt en anestesiolog.

Så här arbetar vi

Dagkirurgin CKOC Norrköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, CKOC. Vi bedriver planerad dagkirurgisk operationsverksamhet inom kirurgi, ortopedi och urologi. Personalgruppen består av cirka 20 personer som är fördelade på sju yrkeskategorier; undersköterskor, läkarsekreterare, vårdadministratör, anestesisjuksköterskor och operationssjuksköterskor, postop-sjuksköterska samt en anestesiolog. Våra operatörer kommer från Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Universitetssjukhuset i Linköping. Vi har även privata aktörer som opererar hos oss.

Praktisk information

För att komma till Närsjukvården i Finspång, kör väg 51 mot Örebro från Norrköping. Vår adress är Lasarettsvägen 12-16. Besöksparkering finns. För att stå på personalparkering krävs anställning inom Region Östergötland, mer information kring parkeringsavgifter och tillstånd finns på Region Östergötlands intranät.

När du kommer till Närsjukvården i Finspång, gå in vid huvudentrén, gå sedan till dagkirurgiska enheten, plan 5. Om ingen personal syns till, gå fram till nästa glasdörr och tryck på klockan till vänster så kommer någon och tar hand om dig.

Dina arbetstider är 07.30-16.00. Om du blir sjuk eller får förhinder av annan orsak, hör av dig på telefonnummer 010-104 24 71 efter klockan 07.15.

Personalkläder och omklädningsrum finns på avdelningen. Det finns låneskor men du får gärna använda egna rena inneskor. Du kan äta medhavd lunch eller beställa i kiosken vid entréplanet.

Kontaktuppgifter

Telefonnummer till dagkirurgin: operationskorridor 010-104 24 71

Vårdenhetschef: Annelie Ljungblad Moberg
telefon: 010-104 24 69
E-post: annelie.ljungblad.moberg@regionostergotland.se

Huvudhandledare: Sofie Idman
telefon 010-104 24 71
E-post: Sofie.Idman@regionostergotland.se