Region Östergötland

VFU Akutkliniken i Norrköping

Välkommen som student till oss på Akutkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

Studerande

Varje termin tar vi emot studerande för verksamhetsförlagd utbildning från läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet, undersköterskeutbildningen och utbildningen för vårdadministratörer. Vi tar även emot studerande till sjöbefäl och stridssjukvårdare för praktik.

Förberedelser och introduktion

I samband med starten av din VFU/praktik får du information om avdelning, mottagning, handledare, schema samt praktiska detaljer. Inlärningsplanen mejlas till respektive handledare i god tid före praktikens start. Tänk på att inte använda parfym eller andra starkt doftande produkter hos oss. Du får gärna höra av dig till oss om du har frågor eller vill ha mer information om något.

Så här arbetar vi

Till akutmottagningen kommer patienter med alla typer av sjukdomar med mycket varierande svårighetsgrad. Vi arbetar utifrån ett standardiserat bedömningsunderlag, RETTS (Rapid Emergency Triage and Treatment System) som beslutsstöd för att bedöma inom vilken tidsram som patienten behöver läkarbedömningen. På kliniken arbetar vi i team – sjuksköterska, undersköterska och läkare. Vi är sammanlagt cirka 120 anställda. Teamen ansvarar för omvårdnaden tills dess att patienten lämnar akutkliniken. Ava har 16 vårdplatser där patienter som har behov av vård i 1-2 dygn kan läggas in. Praktisk information Lättast hittar du till oss genom att läsa på informationstavlan vid stora entrén. Gå in till akutmottagningen via ingång 17 och sedan genom väntrummet. Ring på klockan vid glasdörren så blir du insläppt, fråga efter din kontaktperson. Vid behov kan parkeringstillstånd till personalparkeringen ordnas.

Inloggning till Cosmic patientdatasystem får du vid första VFU/praktik-dagen och den gäller enbart under tiden på akutkliniken.

Passerkort och övriga nycklar hämtas hos vår administrativa assistent Linda Svensk linda.svensk@regionostergotland.se och lämnas tillbaka sista dagen. Hon har sitt kontor i administrativa korridoren på akuten.

Kontaktuppgifter

Ansvarsområde Namn Kontakt

Sjuksköterskestudenter

Martina Birgersson

Hanna Eklund

martina.birgersson@regionostergotland.se

hanna.eklund@regionostergotland.se

010-104 36 06

Läkarstudenter

Erika Rockborn

erika.rockborn@regionostergotland.se

010-104 39 58

Undersköterskestudenter

Eva Olofsson

Amy Gonzales

eva.olofsson@regionostergotland.se 

ann-marie.gonzales@regionostergotland.se

010-104 36 06

Vårdadministratörstudenter

Gitten Nilson

Mia Wik

gitten.nilsson@regionostergotland.se

maria.wik@regionostergotland.se

010-104 36 06