Region Östergötland

Information om VFU

Välkommen att göra verksamhetsförlagd utbildning (VFU) hos oss i Region Östergötland. Här finns praktisk information som vi vill att du läser igenom innan du kommer till oss. Informationen passar även dig som ska göra annan typ av praktik eller utbildning hos oss.

Introduktion och handledare

Det är viktigt att du i god tid tar kontakt med den VFU-plats/handledare du har fått för att komma överens om tider och få den praktiska information du behöver.

Under din VFU kommer du att ha en handledare. Handledarna ansvarar för din introduktion som utformas utifrån yrkeskategori. Handledarna ansvarar också för handledning utifrån kursens mål och din lärandeplan och för att göra bedömningar.  

Arbetskläder

Under din VFU använder du Region Östergötlands arbetskläder. Ett rent eget linne eller kortärmad tröja/skjorta kan användas under arbetskläderna om du vill. Du får också använda egen huvudduk. Arbetskläderna ska bytas regelbundet, helst dagligen. Dina handledare kommer informera om rutiner för klädbyte på din arbetsplats. Arbetskläderna får endast bäras på arbetsplatsen och för ärenden inom sjukhusområdet. Du använder egna inneskor så tänk på att ta med dig bekväma sådana att byta om till. Ta också med ett hänglås att använda till skåp i omklädningsrummet. 

Namnskylt

Det är viktigt att du under hela VFU-tiden använder namnskylt. Den är till för att både medarbetare och patienter ska veta att du är student.

E-tjänstekort

För att komma åt Region Östergötlands journalsystem behövs ett e-tjänstekort. De studenter som behöver e-tjänstekort ansvarar själva för ordna detta inför VFU. All information om hur detta går till hittar du på studentwebbens sida för e-tjänstekort. Om du förlorar ditt e-tjänstekort ska du omedelbart spärra och förlustanmäla kortet. Detta gör du genom att ringa Region Östergötlands IT-support på telefonnummer 010-103 60 00. 

Närvaro/Frånvaro

VFU är en obligatorisk del av din utbildning och den motsvarar heltidsstudier eller det skolan beslutar. Förberedelsearbete, litteraturstudier, dokumentation och liknande som har anknytning till utbildningen ingår i arbetstiden. 

Om du blir sjuk anmäler du det till din handledare eller enligt rutiner som gäller på din VFU-plats.

Hygienregler

Region Östergötland har särskilda hygienregler som alla måste följa och som syftar till att förebygga smittspridning, här hittar du broschyr med hygienregler > > >

Vaccination

På några av våra kliniker rekommenderar vi att du är vaccinerad mot vissa sjukdomar. Region Östergötland erbjuder dig som student att vaccinera dig i samband med att du kommer till oss. Vaccinationen genomförs på Infektionskliniken. För läkarstudenter gäller ett speciellt vaccinationsprogram.

Sekretess och tystnadsplikt

Som student har du tystnadsplikt som gäller både under och efter att du har slutat din VFU hos oss. Är du osäker så fråga din handledare. Bestämmelserna om sekretess och tystnadsplikt hittar du i offentlighets- och sekretesslagen och i patientsäkerhetslagen. Brott mot tystnadsplikten kan leda till böter eller fängelse i högst ett år. 

Registerkontroll

Region Östergötland är ålagda att ta registerutdrag på studerande inom ramen för LSS (stöd och serviceinsatser åt barn under 18 år inom ramen för LSS) som främst berör habiliteringen för barn. Om det finns blandade verksamheter som vänder sig till barn och vuxna omfattas även dessa i sin helhet. Verksamheter som berörs inom Region Östergötland är habiliteringsverksamhet och rättspsykiatriska kliniken.

Det innebär att:

  • Studenten  ska ha utdraget ur belastningsregistret med sig första dagen  annars inget tillträde till VFU-placeringen.
  • Om studenten inte har med sig utdraget görs en bedömning av verksamheten ifall det är möjligt för studerande att  ”ta igen” förlorade VFU-dagar under befintlig VFU-period. Kan studenten inte ta igen tid meddelas detta till programmet.

Tobaksfri region

Region Östergötland är en tobaksfritt arbetsplats, se dokument om tobaksfri hälso- och sjukvård > > >.

Utvärdering

För att kunna utveckla och förbättra för våra studenter vill vi gärna ta del av dina upplevelser från din VFU. En elektronisk enkät för utvärdering skickas till studenter från Medicinska fakulteten, Linköpings universitet i samband med avslutning av VFU.

Vi hoppas att du ska trivas hos oss och önskar dig välkommen till Region Östergötland!