Region Östergötland Två sjukvårdspersonal som pratar i korridor

Verksamhetsförlagd utbildning

Genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU) eller annan praktik inom Region Östergötland får du som studerar möjlighet att utveckla din professionella kompetens i yrket.

Region Östergötland ger verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på högskole-/universitetsnivå, arbetsplatsförlagd utbildning (APU) på gymnasienivå samt lärande i arbete (LIA) inom ramen för yrkeshögskolan. Denna typ av klinisk utbildning är reglerad i lokala avtal eller överenskommelser med olika utbildningsanordnare. Studenter från dessa utbildningar har förtur till våra utbildningsplatser. Våra VFU-studierektorer samverkar med utbildningsanordnarna kring planering och innehåll av utbildningen. Tillsammans planerar och administrerar vi också studenternas medverkan i olika förbättringsarbeten.

När du börjar din VFU, APU eller LiA hos oss får du en introduktion av din handledare. Handledarna kommer under din praktik att handleda dig utifrån de kvalitetskriterier som finns och ta del av din inlärningsplan. Med ett eget, aktivt arbete kommer du att tillgodogöra dig viktig kunskap för att fungera inom ditt yrke i framtiden. Region Östergötlands målsättning är att erbjuda en god studie- och arbetsmiljö och vi hoppas förstås att du vill komma tillbaka till oss som kollega efter dina avslutade studier.

Via vänstermenyn hittar du övergripande information som vi tycker det är bra om du tar del av innan du börjar din VFU hos oss.

Kontakt

Bild på Karin Steinvall

Karin Steinvall

VFU-studierektor vårdprogrammen, koordinator

010-103 05 68

e-post

Bild på Karin Siwe

Karin Siwe

VFU-studierektor Region Östergötland - läkarprogrammen, överläkare

010-103 45 25

e-post