Region Östergötland

Snabbspår – för nyanlända med hälso-och sjukvårdskompetens

Bilden visar ett stetoskop och en jordglob

Region Östergötland arbetar aktivt för att nyanlända med hälso-och sjukvårdskompetens snabbare ska komma in på arbetsmarknaden. Arbetet underlättas av god samverkan kring språkutbildning och språkpraktikplatser mellan Region Östergötland, Linköpings universitet, kommunerna i länet och Arbetsförmedlingen.

Nyanländ med hälso- och sjukvårdskompetens?

Har du akademisk examen i ett hälso-och sjukvårdsyrke från ett annat land kan du intensivläsa svenska och snabbt göra dig redo för att börja arbeta i den svenska sjukvården. Region Östergötland och International Office (IO) samverkar med Linköpings universitet (LiU) och Arbetsförmedlingen för att korta ner processen till svensk legitimation för dig som är nyanländ och har hälso- och sjukvårdskompetens.

Språksnabbspår i två steg

Goda kunskaper i svenska språket är en av förutsättningarna för att du ska få svensk legitimation i våra vårdyrken och för att du ska kunna etablera dig på arbetsmarknaden. Som deltagare får du en tidig inblick och orientering i den svenska sjukvården på nära håll samt stöd i processen till svensk legitimation.

Steg 1 - Korta vägen på Linköpings universitet

På Linköpings universitet fortsätter du att läsa svenska språket efter att ha klarat svenska för invandrare (SFI) i din hemkommun. Inom ramen för språksnabbspåret bidrar Region Östergötland med tilläggsutbildningar med fokus på hälso- och sjukvård. Läs mer om tilläggsutbildningar i dokumenten som finns bifogade på sidan.

Steg 2 - C1 gruppen - Korta vägen – Linköpings universitet

Även detta steg kompletteras med tilläggsutbildningar med djupare hälso- och sjukvårdsfokus. Läs mer om tilläggsutbildningar i dokumenten som finns bifogade på sidan.

Legitimationsprocess via Socialstyrelsen

Efter språksnabbspåret värderas din kunskap och processen för att du ska få din yrkeslegitimation kan inledas. Arbetet sköts av Socialstyrelsen, som tittar på följande punkter:

  • Granskning av dokument
  • Kunskapsprov
  • Kursförfattningar
  • Intyg språkkunskaper
  • Praktisk tjänstgöring

Kontakt

Bild på Sly Agouda

Sly Agouda

Samordnare för hälso- och sjukvårdspersonal utanför EU / snabbspåret

010-103 69 73

e-post