Region Östergötland

Snabbspår – för nyanlända med hälso-och sjukvårdskompetens

Bilden visar ett stetoskop och en jordglob

Region Östergötland arbetar aktivt för att nyanlända med hälso-och sjukvårdskompetens snabbare ska komma in på arbetsmarknaden i regionen. Arbetet underlättas av god samverkan kring språkutbildning och språkpraktikplatser mellan Region Östergötland, Linköpings universitet och Arbetsförmedlingen.

Hälso- och sjukvårdpersonal utbildad utanför EU/EES

Du som är läkare, sjuksköterska, tandläkare eller har annan utbildning inom hälso- och sjukvård från länder utanför EU/EES är välkommen att arbeta i Region Östergötland.

För att kunna arbeta i något av de 21 legitimationsyrken som finns måste du ha en svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket och vara väl förtrogen med aktuell hälso- och sjukvårdslagstiftning.

Läs svenska språket snabbare - snabbspåret

Har du akademisk examen i ett hälso-och sjukvårdsyrke och är från ett land utanför EU/EES kan du gå en intensivkurs i svenska på Linköpings universitet och snabbt göra dig redo för att börja arbeta i den svenska sjukvården. Det krävs att du har en viss grundläggande kunskap i svenska för att blir antagen till kursen på Linköpings universitet. Inom ramen för kursen bidrar Region Östergötland med en introduktion till svensk sjukvård. Kontakta din lokala arbetsförmedling om du är intresserad av att delta i Snabbspåret.

Legitimationsprocessen via Socialstyrelsen

För att få en svensk legitimation måste du som har en utbildning från ett land utanför EU/EES genomgå en kompletteringsprocess. Socialstyrelsen är den myndighet i Sverige som validerar din utbildning och anger de villkor du måste uppfylla för att få en svensk legitimation.

Det finns tre olika vägar till svensk legitimation:

  1. Vägen till legitimation via kunskapsprov
  2. Vägen till legitimation via kompletterande utbildning
  3. Vägen till legitimation via svensk läkarutbildning

Mer information om vägarna till svensk legitimation och legitimationsprocessen finns på Socialstyrelsen webbplats

Kontakt

Bild på Sly Agouda

Sly Agouda

Samordnare för hälso- och sjukvårdspersonal utanför EU / snabbspåret

010-103 69 73

e-post