Landstinget i Östergötland

Sök Region Östergötlands miljöpris för studenter


Region Östergötland är en av regionens största arbetsgivare. Det innebär ett stort ansvar för verksamhetens miljöpåverkan, men även stora möjligheter att bygga en hållbar utveckling. Nu har du chansen att vara med och påverka framtidens miljöarbete inom Region Östergötland.

Nu kan du som ska skriva ett examensarbete på grundnivå eller avancerad nivå inom miljövetenskap bidra till utvecklingen av Region Östergötlands miljöarbete. Om du vill ha förslag på uppsatsområden eller stöd under arbetets gång erbjuder Miljö- och säkerhetsenheten i Region Östergötland det. Enheten ansvarar för strategisk utveckling, stöd till verksamheten och uppföljning av regionens miljöarbete.

Uppsatsen ska innebära ett nytänkande och gynna regionens verksamheter i deras arbete med miljö, resurseffektivitet och hållbarhet. Region Östergötland arbetar framför allt med hälso- och sjukvård. De verksamheter som hälso- och sjukvården är beroende av såsom fastighet, IT, upphandling, avfallshantering ingår även i regionens uppdrag, samt utbildning på gymnasieskola och folkhögskola.

Så söker du

När ditt examensarbete är godkänt kan du skicka in det till Region Östergötland och vara med i utlysningen av miljöpriset. Ditt bidrag ska innehålla:

  • Examinerad och godkänd uppsats
  • Populärvetenskaplig sammanfattning på maximalt en sida
  • Motivering och beskrivning av hur resultatet av ditt examensarbete kan bidra till miljöarbetet inom Region Östergötland
  • Kort beskrivning av dig/er som söker priset, inklusive namn, program och inriktning och kontaktuppgifter

Prisbeloppet är 20 000 kronor för förstapristagaren, 10 000 kronor för andrapriset och 5000 kronor för tredjepriset.

Skicka in ditt bidrag till Miljö och Säkerhet Region Östergötland när den är klar,
dock senast den 15 september.

Examensarbetet och övriga uppgifter skickas till karin.ramstedt@regionostergotland.se

Kontakt

Bild på Karin Ramstedt

Karin Ramstedt

Miljöstrateg

010-10 304 06

e-post