Region Östergötland

Vill du hjälpa till?

Utbrottet av Covid-19 innebär stora påfrestningar på vården och vi behöver hjälp för att klara kapaciteten på kort och lång sikt. Du kan göra en viktig samhällsinsats!

Så här kontaktar du oss om du vill göra en insats:

Personal till vaccination för covid-19

Vi behöver olika kompetenser som kan stötta upp i arbetet med att vaccinera länets invånare.

Du som ännu inte är anställd i Region Östergötland

Skicka in din intresseanmälan

Du som är student

Skicka in din intresseanmälan

Du som redan är anställd i Region Östergötland

Skicka in din intresseanmälan

Vårdpersonal till pandemienheterna för covid-19

Vi behöver just nu undersköterskor med akutsjukvårdsinriktning, legitimerade sjuksköterskor samt läkar- och sjuksköterskestudenter som kan bidra inom verksamheter och funktioner kopplat till Covid-19.

Intresseanmälan vårdpersonal covid-19, Linköping

Intresseanmälan vårdpersonal covid-19, Norrköping

Vårdpersonal till PCR-provtagningen för covid-19

Intresseanmälan vårdpersonal PCR-provtagning