Region Östergötland

Vill du hjälpa till?

Utbrottet av Covid-19 innebär stora påfrestningar på vården och vi behöver hjälp för att klara kapaciteten på kort och lång sikt. Du kan göra en viktig samhällsinsats!

Så här kontaktar du oss om du vill göra en insats:

Sjuksköterskor och läkare till vaccination för covid-19

Vi behöver legitimerade sjuksköterskor, specialistsköterskor, distriktssköterskor och läkare som kan stötta upp i arbetet med att vaccinera länets invånare.

Intresseanmälan sjuksköterskor till vaccination för covid-19

Vårdpersonal till pandemienheterna för covid-19

Vi behöver just nu undersköterskor med akutsjukvårdsinriktning, legitimerade sjuksköterskor samt läkar- och sjuksköterskestudenter som kan bidra inom verksamheter och funktioner kopplat till Covid-19.

Intresseanmälan vårdpersonal covid-19, Linköping

Intresseanmälan vårdpersonal covid-19, Norrköping

Vårdpersonal till PCR-provtagningen för covid-19

Vi är i behov av att utöka vår personalstyrka på våra tre centrala PCR-provtagningsenheter. I dagsläget har vi provtagningsenheter på sjukhusen i Linköping, Norrköping, Motala och på vårdcentralen i Ryd.

Intresseanmälan vårdpersonal PCR-provtagning