Region Östergötland

Ny som sjuksköterska

Bilden visar sjuksköterskor på en avdelning

I Region Östergötland kan du välja mellan två former för bästa möjliga start på din nya karriär.

Region Östergötland har höga ambitioner. Vi är och vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning i världsklass. Det handlar om att våga tänka nytt – och att ha de bästa medarbetarna.

Vi välkomnar årligen fler än hundra nyexaminerade sjuksköterskor som medarbetare i regionen. I Region Östergötland får du som ny sjuksköterska stöd i din nya yrkesroll för att känna dig trygg och få en bra jobbstart. När du får en anställning kan du välja mellan två olika program med lite annorlunda innehåll – beroende på vilka behov du själv har och var i länet du vill arbeta.

Oavsett vilket program du väljer finns en likadan kärna med kunskapsträffar där du träffar kollegor för att fördjupa dina kunskaper samtidigt som du arbetar kliniskt. Som nyanställd erbjuds du även en regiongemensam introduktion för alla nya medarbetare.

Kliniskt basår utgår från din nya hemmaklinik. Programmet startar en gång per termin, sträcker sig över ett år och ger dig möjligheten att delta i kompetensmöten utöver klinikens egna utbildningar, fördjupade reflekterande gruppträffar och att få en yrkeserfaren mentor – allt för att stärka yrkeskunnandet och öka tryggheten i ditt nya yrke.

ELSA (enhet legitimerad sjuksköterska i allmäntjänstgöring) är en verksamhet för sjuksköterskor som vill bredda sig med en personligt planerad allmäntjänstgöring. Konceptet innebär att man har en fast tjänst på ELSA-enheten, men jobbar på andra avdelningar i block om oftast sex månader för att bredda sin kompetens.

Steget in i Region Östergötland är bara början, här kan du stanna och utvecklas.

Kontakt

Bild på Karina Bjälfve

Karina Bjälfve

Koordinator yrkesintroduktion

010-103 42 94

e-post