Region Östergötland

Mer än sjukvård

Tekniker i serverrum

I Region Östergötland är det inte bara sjuksköterskor och läkare som får verksamheten att fungera. Här jobbar varje dag många olika yrkesgrupper mot samma, viktiga mål – en bra vård för patienterna och en bra livskvalitet för våra invånare.

Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för människor? Region Östergötland är länets största arbetsgivare och det finns ett stort behov av din kompetens, även om du inte jobbar direkt i vården. Bland våra 14 000 medarbetare finns IT-tekniker, medicintekniker, jurister, ekonomer, kommunikatörer och HR-specialister. Bara för att nämna några exempel.

Är du IT-tekniker väntar en av Östergötlands största och mest komplexa IT-miljöer på dig. Centrum för verksamhetsstöd och utveckling ansvarar för infrastruktur, systemförvaltning, systemutveckling och IT-projekt – allt för att stärka vården i Östergötland och göra kontakterna med vården smidigare för patienterna. Det kräver medarbetare med hög kompetens inom en rad olika områden.
Andra områden där Region Östergötland har behov av kompetenta medarbetare är HR, ekonomi och medicinteknik.

Så oavsett om du är civilingenjör eller personalvetare kan du se fram emot meningsfulla och varierande arbetsuppgifter i regionen. Här får du chansen att bidra till att Region Östergötland klarar sitt uppdrag. Att ge invånarna i Östergötland en god och säker hälso- och sjukvård, en hållbar regional utveckling och en bra livskvalitet.

I högerkolumnen hittar du länkar till mer information om några av våra verksamheter.