Region Östergötland

Kliniskt basår för nya sjuksköterskor – en bra start på ditt arbetsliv

fyra sjuksköterskor som ler in i kameran

Vi vet att steget från utbildning till verklighet kan kännas stort. Vi vill ge dig som nyutbildad sjuksköterska en bra start i arbetslivet där du får växa in i din nya yrkesroll.

Som nyanställd sjuksköterska i Region Östergötland erbjuds du en yrkesintroduktion under tolv månader. Vår ambition är att ge dig en positiv upplevelse och att du ska känna dig trygg och säker i det dagliga arbetet.

Det kliniska basåret är ett komplement till den introduktion du får på kliniken där du börjar arbeta. Fokus under året ligger på din roll som sjuksköterska och som omvårdnadsansvarig ledare. Genom kliniskt basår vill vi skapa bra förutsättningar för en trygg jobbstart och en möjlighet att växa in i sjuksköterskeyrket. Kliniskt basår ger dig en möjlighet att träffa andra sjuksköterskor i samma situation där ni utbyter erfarenheter och ger varandra råd och stöttning.

Syftet är att du som nyanställd sjuksköterska hos oss ska få tillfälle att: 

  • få en smidig övergång från utbildning till arbete genom att stärka dina färdigheter
  • omsätta din kunskap och utveckla din förmåga
  • förena dina teoretiska kunskaper med kliniska färdigheter där du tillsammans med andra nyutbildade sjuksköterskor får prova, öva, diskutera och reflektera.
  • utveckla din förmåga att leda och ansvara för omvårdnadsarbetet.

Programmet startar varje år i februari och september och utgår från den senaste forskningen, uppbyggt på fyra hörnstenar och reflektionsträffar: 

  • Omvårdnadsansvarig ledare - sjuksköterska 
  • Omhändertagande av svårt sjuk patient
  • Kommunikation
  • Balans i livet – sömn, stress och återhämtning

Välkommen som sjuksköterska hos oss!

Kontakt

Bild på Karina Bjälfve

Karina Bjälfve

Koordinator yrkesintroduktion

010-103 42 94

e-post