Region Östergötland

Jobba på Psykiatriska kliniken i Linköping

Psykiatriska kliniken i Linköping är från 1 januari 2020 en del av Psykiatricentrum i Östergötland.

Vi erbjuder psykiatrisk och beroendemedicinsk specialistvård. Vi samverkar med andra vårdgivare och samhällsaktörer både på organisatorisk nivå och i enskilda ärenden. Kliniken har cirka 300 medarbetare och hos arbetar läkare, sjuksköterskor, psykologer, skötare, kuratorer, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, dietist och vårdadministratörer.

Just nu pågår bygget av Tinnerbäckshuset och klinikens verksamheter kommer att börja flytta in under våren 2021. Det nya huset innebär inte bara nya fräscha lokaler i Sveriges största passivhus utan också nya möjligheter och nya arbetssätt inom såväl öppenvård som slutenvård. Att samlas i samma hus möjliggör också samverkan mellan våra olika vårdområden på ett helt nytt sätt vilket kommer att gynna såväl patienter som medarbetare.

Psykiatriska kliniken består av tre slutenvårdavdelningar varav en med beroendeinriktning, en akutenhet, en tillnyktringsenhet, psykiatrisk öppenvårdsmottagning och beroendemottagning samt MiniMaria för ungdomar med alkohol- och drogproblematik. Kliniken har ett nära samarbete med den psykiatriska och beroendemedicinska forskning som sker på Centrum för social och affektiv neurovetenskap (CSAN) och arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vården inom såväl slutenvård som öppenvård.Vår storlek och vår samverkan är vår styrka och som arbetsgivare erbjuder kliniken olika typer av arbetsplatser, flera utvecklings- och karriärvägar både för den som vill bygga bred kompetens och för den som vill satsa på fördjupat kunnande inom ett område.

Varje profession har sin roll och funktion när vi skapar god, trygg och säker vård för våra patienter. Inom psykiatriska kliniken i Linköping vill vi skapa och upprätthålla hållbarhet i arbetslivet, i den samlande erfarenheten och kompetensen. Arbetet inom psykiatri och beroende ställer krav på trygghet och kompetens, personlig mognad och förmåga att samarbeta för patientens bästa.

Vi vill ha Sveriges bästa grundutbildade sjuksköterskor. Vi är redo att satsa för att nå vårt mål. Vill du vara med på resan? Vi vill ha sjuksköterskor som trivs på jobbet och som får andra att trivas på jobbet, som får utvecklas i sin roll, som får skaffa den erfarenhet och kompetens som krävs för att jobbet ska kännas tryggt, stimulerande och roligt.

Det finns en bild av att arbetet i psykiatrin är väldigt belastande och svårt. Och, ja det kan vara tungt ibland, men det finns en god och väletablerad beredskap för att ta hand om de svåra situationer som ibland uppstår. Arbetet inom psykiatri och beroende är oftast roligt och alltid omväxlande. Varje dag är en möjlighet att lära sig nytt, stöta på nya frågeställningar och utmaningar, att samarbeta, planera och utveckla arbetet nära kollegor och chef