Region Östergötland

Jobba på psykiatrisk slutenvårdsavdelning i Motala

Här får du möjlighet att arbeta i en unik vårdkedja med en bredd av psykiatriska diagnoser och missbruksproblematik. Välkommen till en sammansvetsat arbetsgrupp, i olika åldrar med hög kompetens. Tillsammans arbetar vi i en varierande och lärande miljö där vi värdesätter professionalitet och medmänsklighet.

Det här är vi och så här jobbar vi tillsammans

Här möter du patienter från 18 år och uppåt, med olika tillstånd/diagnoser, som på ett eller annat sätt behöver hjälp och stöd att komma på rätt väg igen. Det kan exempelvis handla om depression, psykotiska tillstånd, missbruk, kriser, förvirringstillstånd eller ätstörning. Hos oss har du möjlighet att vara med och bidra till ett dynamiskt arbete med ständigt lärande. 

Vi har tretton vårdplatser och arbetar i nära samarbete med mobila teamen, öppenvård, psykiatrisk mottagning för äldre (PMÄ) samt beroendemottagningen utifrån en helhetssyn på patienten. Våra patienter skrivs in dagtid via de psykiatriska öppenvårdsmottagningarna eller under jourtid via de mobila omvårdnadsteamen. Vi arbetar i vårdlag, personcentrerat utifrån varje patients behov och förutsättningar och rond sker en till två gånger per vecka och team. Då träffas läkare tillsammans med ansvarigt vårdlag, personal från mottagning och mobila omvårdnadsteamet för att tillsammans med patienten planera den fortsatta vården under och efter slutenvårdsvistelsen – allt för att kunna ge en säker vård och trygg hemgång.

Vi som arbetar här är sjuksköterskor och skötare. Vi har även läkare knutna till oss som följer patienten i hela vårdkedjan. Hos oss arbetar du enligt rotationstjänstgöring vilket innebär att du arbetar både dag och natt.

Introduktion

Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet där du får gå bredvid en erfaren kollega och successivt själv utföra arbetsuppgifterna. Vi har även gemensamma utbildningstillfällen inom kliniken där du ges möjlighet att höja din kompetens samt få en bild av bredden inom vår klinik.