Region Östergötland

Jobba på Cancer- och lungsjukvårdsenheten

På Cancer- och lungsjukvårdenheten arbetar vi inom specialistområdena lungmedicin och onkologi.

Tycker du om möten med människor? Vill du vara med och erbjuda våra patienter en god och evidensbaserad vård? Vill du utvecklas i din yrkesroll i en lärande organisation?

På Cancer- och lungsjukvårdenheten är de viktigaste resurserna kompetenta och delaktiga medarbetare som trivs på jobbet.

Det här är vi

Cancer- och lungsjukvårdenheten på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård. Avdelning O 121 har 24 vårdplatser. På avdelningen erbjuder vi högspecialiserad vård för personer i behov av inneliggande vård med lungmedicinska sjukdomar och tumörsjukdomar. Det kan röra sig om exempelvis lungcancer, cystisk fibros och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom).

Enheten ger också medicinska tumörbehandlingar som cytostatika, hormonell behandling och immunterapi till vuxna personer med allmän och gynekologiska tumörsjukdomar.

Enheten har ett regionalt ansvar för den onkologiska behandlingen i Kalmar och Jönköpings län. Den har även ett utökat regionalt ansvar för den gynekologiska specialistsjukvården i Västmanlands och Södermanlands län.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi som arbetar på avdelningen är sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator, vårdadministratörer och läkare. Tillsammans skapar vi team som är viktiga för de patienter som vårdas hos oss. Vi har ett tätt samarbete mellan vårdavdelningen och mottagningens olika enheter. Vårt mål är att ge vård med hög kvalitet och vi strävar efter att ge en professionell omvårdnad där vi ser till personens resurser och behov.

Så här är det att jobba hos oss

Arbetet på Cancer-och lungsjukvårdsenheten är omväxlande, utmanande och ger stora möjligheter till utveckling och ansvar. Eftersom avdelningen vårdar patienter med brett skilda sjukdomar så kommer ditt arbete vara varierande och innehålla många olika arbetsuppgifter. Om du är sjuksköterska handlar det om exempelvis antibiotikaadministrering, transfusioner, cytostatikabehandling, drän, centralvenösa infarter, smärtbehandling och noninvasiv ventilator behandling. Bedömning av tidiga tecken på svikt i vitalparametrar, uppföljning av nutrition-, elektrolyt- och vätskebalans som följer av infektionskänslighet samt komplikationer av strål- och cytostatikabehandling ingår också i arbetsuppgifterna.

Du får möjlighet till en bred kunskap och kompetens om svårt sjuka patienter och specifik kunskap inom onkologi och lungsjukvård. Du börjar med en basspecialitet för att efter några år, om du själv vill, utöka med ännu ett kärnområde.

Dagtid finns en erfaren ledningssjuksköterska i tjänst som stöd i omvårdnadsarbetet. Koordinator, samordnare och vårdsamordnare är funktioner som underlättar både vårdprocessen och för dig i det dagliga arbetet. Det finns möjligheter att påverka sitt schema, även om vi måste förhålla oss till att vi tjänstgör dygnets alla timmar.

Vi använder mycket medicinsk-teknisk utrustning och vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Det sker bland annat genom en stimulerande och lärande arbetsmiljö, men också genom goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. För att ta tillvara enskilda medarbetares kompetens, uppmuntrar vi delaktighet och vilja att driva verksamheten framåt genom förbättringsarbeten.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk sjukvård eller onkologi med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök tjänsten >>>

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Åsa Stenström vårdenhetschef
Telefon: 010-103 39 27
E-post: Asa.Stenstrom@regionostergotland.se