Region Östergötland

Jobba på Urologiska kliniken

Undersökning på Urologen

Vill du jobba med oss får du trevliga arbetskamrater där vi samarbetar för att ge våra patienter vård med kvalitet.

Vår klinik har enheter både på Universitetssjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Vi är cirka 100 medarbetare och gruppen består av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, uroterapeuter, vårdadministratörer och kuratorer.  Vi bedriver öppen och slutenvård på båda sjukhusen och har ett uppdrag att sköta högspecialistvård för sydöstra regionen.

Våra enheter

Avdelning B 92 består av 20 vårdplatser som är uppdelade i tre vårdlag. Vi arbetar i team i varje vårdlag med sjuksköterska, undersköterskor och läkare. Vi har även tillgång till fysioterapeut, kurator, dietist, stomiterapeut och vårdadministratörer.

Avdelning 12 U är vår slutenvårdsavdelning på Vrinnevisjukhuset. Där delar vi avdelning med kirurgiska kliniken och har 13 vårdplatser. Även där sker arbetet i team.

På våra mottagningar på US och Vrinnevisjukhuset utreder vi patienter med urologiska problem och gör även mindre ingrepp. Vi har en stor öppenvårdsmottagning för patienter med urologisk cancer och blåstömningsproblem. Här arbetar läkare, sjuksköterskor/kontaktsjuksköterskor, uroterapeuter, stomiterapeut, undersköterskor och vårdadministratörer.

På njurstensenheten på Vrinnevisjukhuset behandlar vi urinvägsstenar med ESVL (stötvågsbehandling). Vi gör också laserbehandlingar av uretärsten och utredningar av uretärförändringar. I detta team ingår sjuksköterskor, läkare och vårdadministratör.

Våra operationsenheter finns på fyra ställen. Vi bedriver laparoskopisk robotkirurgi, öppen kirurgi och transuretral kirurgi på Universitetssjukhuset. På Vrinnevisjukhuset har vi öppen kirurgi och transuretral kirurgi. Vi opererar även på dagkirurgiska enheterna i Norrköping och Linköping.

Vi har verksamhetsförlagd utbildning för alla yrkesgrupper och har som mål att bedriva en attraktiv ST-utbildning. Vi erbjuder även specialistsjuksköterskeutbildning, urologisk omvårdnad och inkontinensutbildning. Utifrån verksamhetens behov har medarbetarna även möjlighet att vidareutbilda sig till stomi- eller uroterapeut.

Våra främsta mål är att vara en arbetsplats där du ska trivas och känna dig viktig. Vi jobbar med kvalitet, kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Kontakt

Bild på Åsa Petersson

Åsa Petersson

Verksamhetschef

010-103 34 31

e-post