Region Östergötland

Jobba på Thorax-IVA i Linköping

Vill du vara med och utveckla framtidens thoraxintensivvård? Då kommer du att trivas på Thorax-IVA i Linköping.

Arbetskamrater på Thiva i Linköping 

På Thorax-IVA vårdar vi patienter som har genomgått kirurgisk behandling av sjukdomar i bröstkorgen, hjärtat, lungorna samt kärlkirurgi, till exempel bukaorta-aneurysm. Här vårdas även patienter som inte är opererade men som behöver olika hjärtassister. Totalt har vi åtta vårdplatser på avdelningen.

Så här jobbar vi tillsammans

Vår verksamhet är både akut och planerad. Vårt arbetssätt är parvård vilket innebär att en sjuksköterska och en undersköterska arbetar tillsammans. Hos oss har vi ett öppet klimat och glada medarbetare som ser varandra och lär av varandra, vilket är stimulerande och skapar trygghet och en god arbetsmiljö. Förutom sjuksköterskor och undersköterskor består teamet även av fysioterapeut och anestesiolog. Alla samarbetar för att nå samma mål.

Så här är det att jobba hos oss

För att du ska trivas hos oss tror vi att du är flexibel, noggrann, gillar utmaningar och utveckling. Vi tror att du uppskattar ett högt arbetstempo och kan möta människor i livets alla skeenden på ett fördomsfritt sätt.
Vi jobbar med att optimera hjärtats funktion för att säkerställa en god cirkulation för hela kroppen. På THIVA får du arbeta med högspecialiserad intensivvård och den senaste tekniska apparaturen, vilket är både spännande och utmanande. Här används bland annat ECMO (Extra Corporeal Membran Oxygenering) som är en modifierad hjärtlungmaskin som syresätter blodet utanför kroppen via ett membran. Vi använder även aortaballongpump, Impella och HeartMate som är två mekaniska hjärtpumpar.
Arbetstiden lägger du själv i ett schemaläggninssystem som heter Tessa, där alla lägger in ett önskeschema. Du kan även lägga schemat hemifrån.
Vi driver ett kontinuerligt förbättringsarbete för att hela tiden göra vården för våra patienter och bättre. Där är alla delaktiga och kan komma med förslag och lösningar.
Vi har schemalagd studiegrupp två gånger per termin där vi ökar vår kompetens inom olika ämnesområden i det dagliga arbetet. I patientsäkerhetsarbetet och för den dagliga reflektionen används Gröna Korset, en visuell metod för att identifiera risker och vårdskador.

Dagliga rutiner

Den nyopererade patienten tas emot på Thiva och kopplas till övervakningsutrustning och respirator. Det tas blodprov och artärgas vid ankomst. De första timmarna tas även täta kontroller av puls, blodtryck, blödning, urin med mera.
Det är mycket individuellt hur patienten mår efter operation men de flesta blir extuberade efter några timmar på Thiva och går till Thuva redan första dagen efter operation. Morgonen efter operation mobiliseras de flesta patienter till att stå på golvet vid sängen. En del mobiliseras redan samma kväll. Patienterna äter frukost på morgonen. Dränage och diverse infarter avlägsnas innan patienten går vidare till Thuva eller vårdavdelning 6.

Vi erbjuder utbildningstjänster, vilket innebär att du som sjuksköterska har möjlighet att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot intensivvård med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden.

Kontakt

Bild på Torbjörn Roos

Torbjörn Roos

Vårdenhetschef

010-103 46 55

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se