Region Östergötland

Medarbetarporträtt: Maria Moschovou, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Var du jobbar och som vad?
Jag heter Maria Moschovou och arbetar på Avdelning 55 som är en slutenvårdsavdelning på Rehabiliteringsmedicinska kliniken. Idag arbetar jag som undersköterska men är utbildad specialistsjuksköterska med master inom rehabilitering från Grekland. När jag har klarat svenska språkutbildningen på nivå C1 så kommer jag att arbeta som legitimerad sjuksköterska. Fram tills dess får jag arbeta som undersköterska på avdelningen. Jag har tidigare arbetat fem år som sjuksköterska inom rehabilitering i Grekland och på Island.

Varför sökte du dig till denna arbetsplats?
Innan jag kom hit så arbetade jag som sjuksköterska på Island och var då på en Rehab-konferens för att presentera min forskning. På konferensen så träffade jag Wolfram Antepohl som är klinikchef på Rehabiliteringsmedicinska klinken. Han frågade vad jag hade för utbildning och om jag var intresserad av att arbeta i Sverige. För att kunna arbeta i Sverige så behövde jag först läsa upp svenska till nivå B2 och därefter kunde jag komma till Sverige och arbeta som undersköterska medan jag fortsätter läsa svenska till nivå C1. 

Varför just Sverige? 
Sverige är ett av de bästa länderna vad gäller sjukvård och så gillar jag vädret, lagom varmt och kallt. Jag trivs också för att det är ett multikulturellt och fördomsfritt land.

Varför jobbar du här?
Jag trivs bra på min nya arbetsplats! Vi har roligt på jobbet och kollegorna är trevliga. Det finns mycket tid att prata med patienterna, att interagera och att lära sig saker om dem men även utrustningen vi arbetar med. Vi har bra utrustning och vi kan göra mycket inom rehabilitering för våra patienter. Sen finns det alltid möjlighet att forska eller vara delaktig i olika utvecklingsprojekt.

Vad är största skillnaden mellan att arbeta i Grekland och Island jämfört med Sverige?
I Grekland och Island har sjuksköterskorna fler patientnära arbetsuppgifter,  här gör undersköterskorna mer av dem sakerna. I Grekland eller Island har man inte delegeringar på samma sätt. Där är man färre undersköterskor och fler sjuksköterskor så det är naturligt att sjuksköterskorna har flera arbetsuppgifter. Här i Sverige arbetar sjuksköterskor mer med datorer och utrustning och har lite mindre patientkontakt.

Vad trivs du med att arbeta här?
Rehab är en positiv avdelning! Patienterna är i relativt dåligt skick när de kommer till oss, men blir bättre, under tiden hos oss sker det normalt en stor förbättring. I arbetet så har man många olika roller runt patienten, man är coach, tränare och vårdare bland annat. Man får ha patienterna under lång tid och möter deras familjer vilket gör att man lär känna dem. Vi arbetar utifrån ett holistiskt perspektiv, vilket jag trivs med. Vi fokuserar på det friska och försöker att antingen träna upp eller hitta sätt att kompensera förlorade förmågor.

Hur jobbar ni på arbetsplatsen (samarbete)?
Alla är vänliga och välkomnade och vi har ett bra samarbete med samtliga yrkeskategorier på avdelningen. Teamarbetet genomsyrar arbetet på rehab. Samtliga professioner (sjuksköterska, undersköterska, läkare, fysio- och arbetsterapeut, kurator, rehabinstruktör, logoped m.fl) är lika viktiga och samarbetar för att uppnå av patienten uppsatta rehabmål.

Hur är arbetsmiljön och arbetstiden?
Vi har bra arbetstider och möjlighet till pauser. Man ser efter varandra så att alla får möjlighet till återhämtning.

Möjligheter till karriärutveckling? Utbildning?
Det finns många möjligheter till utveckling. Man kan börja med mindre projekt och utbildningar till att göra en PhD eller master. Som sjuksköterska uppmuntras vi att specialisera oss. Responsen är alltid att alla är glada, positiva när de hör att någon vill utvecklas. Det finns otroligt mycket kompetens på kliniken och du kan få duktiga kollegor att stötta dig om du vill utvecklas vidare inom din profession.

Lön och andra förmåner, positiva aspekter?
Det är positivt att man har friskvårdsbidrag (3500 kronor per år). Har idag lön som undersköterska tills jag kan börja arbeta som sjuksköterska.

Är du intresserad av att börja arbeta i Sverige som sjuksköterska och vill veta mer hur det går till?

Som legitimerad vårdpersonal från annat EU-land kan du få stöd i rekryteringsprocessen. 

Efter genomförd digital intervju med klinik kopplas du ihop med International Office, som är en stödfunktion inom Region Östergötland när det gäller rekrytering av vårdpersonal från andra länder. Via dem får du guidning och stöd genom hela din rekryteringsprocess.

Du får också kontakt med EURES/Your First Eures Job för möjlighet att erhålla eventuellt mobilitetsstöd.

De delar som kan ges stöd inom är besöksresa till Sverige/kliniken, validering av yrkeslegitimation, språkutbildning, myndighetskontakter och etablering i Sverige (bostad, skola/barnomsorg med mera). 

Stödet ges alltid utifrån dina och din familjs specifika behov.