Region Östergötland

Medarbetarporträtt: Carina Spångberg, Rehabiliteringsmedicinska kliniken

Vem är du och vad jobbar du med?
Jag heter Carina Spångberg och arbetar som sjuksköterska på avdelning 55, Rehabiliteringsmedicinska kliniken.

Varför sökte du dig till denna arbetsplats?
Det var en ren slump att jag hamnade här från början. Jag är utbildad undersköterska och en tjej som jag studerade tillsammans med på sjuksköterskeprogrammet arbetade här och berättade att de sökte personal. Jag sökte jobbet, var på anställningsintervju och fick det! Det är 13 år sedan. Jag hade då inte en aning om vad rehabmedicin var.
Jag blev klar med min utbildning 2006 och hade dessförinnan arbetat 1,5 år på LAH. Jag ville arbeta i Linköping men visste inte vad själva arbetet innebar men fick en bra känsla på intervjun, gott intryck av arbetet och personerna som arbetade här.

Varför jobbar du här?
Jag trivs jätte bra här! Vi har det oftast gott bemannat, chefen lyssnar, och om det är tufft och mycket att göra så lyssnar de och försöker sätta in extra resurs. Patienterna som är här på avdelningen ligger länge, man lär känna dem och jag trivs med den typen av arbete. En annan viktig del är att det är bra personal, kollegor och chefer. Just att man kan prata med chefer om allt och inget vilket är viktigt. Här finns det tid för både återhämtning och sina arbetsuppgifter.

Hur ser en dag ut och vilka arbetsuppgifter har du ansvar för?
På morgonen så har vi rapport i cirka 15 minuter, sjuksköterskor tillsammans med nattsjuksköterskorna. Efter det så träffas alla på avdelningen och går igenom vad som ska hända under dagen, exempelvis möten, om någon är sjuk, vem som tar ansvar och kontrollerar till exempel syrgas. Vi delar sedan upp oss i respektive vårdlag. Sjuksköterska informerar till sina kollegor vad som ska göras, om det har hänt något speciellt under natten, om någon patient mår dåligt och så vidare.
Som sjuksköterska går jag sedan ut, delar mediciner och träffar patienter. Vid kl 09.00 sker rond med läkare. Resten av dagen innehåller bland annat dokumentation, telefonsamtal och provtagning, mer läkemedel, planering inför hemgång eller undersökningar samt avstämning med kollegor.
Vi har även något som kallas funktionsrond där hela teamet runt en patient rondar tillsammans. I teamen finns läkare, sjuksköterska, undersköterska, kurator, fysioterapeut, arbetsterapeut och logoped. Tanken är att alla professioner ska vara med för att gemensamt stämma av hur det går för patienten gällande rehabiliteringsträningen, om det går framåt och vad patienten har för behov. Hos oss så kan man ha olika ansvarsområden och jag har respiration vilket innebär respirator och ventilator. Efter ett tag när man har arbetat här så kan man ha ansvarsområde, beroende på intresse, kompetens och vart behovet finns.

Vad är det som gör att du trivs här?
Det är flera faktorer. Arbetskamrater är viktigt och så arbetsmiljön. Att jag kan komma till jobbet och göra ett bra arbete och också hinna ta luncher, raster och gå på toaletten. Jag är inte bästis med alla på jobbet men alla är trevliga mot varandra, det är viktigt.

Hur jobbar ni på arbetsplatsen?
Vi stämmer av mellan teamen och hjälps åt om det är mycket att göra. Vi har ett bra samarbete med alla yrkesprofessioner, det är öppen kommunikation och det är ok att titta in hos en kollega och ställa en fråga. Samarbetet över gränserna är viktigt och att alla hjälps åt för patienten.

Hur är arbetstiden?
Som sjuksköterska så lägger man sitt eget schema, ett så kallat önskeschema, men där man måste arbeta fyra helger av 10. Jag upplever att det är ett flexibelt schema där jag har möjlighet att anpassa efter hur jag vill arbeta, många gånger blir det som jag själv vill ha det. Ofta funkar det också att byta turer, man får ge och ta och det är viktigt att man kan påverka sitt schema.

Vad har ni för möjligheter till karriärutveckling och utbildning?
Det finns möjlighet till karriärutveckling och utbildningar, vilket också uppmuntras. Ibland är det jag som har sett en kurs som handlar om respirator som är mitt ansvarsområde eller så lägger min chef fram förslag på utbildningar. Det uppmuntras och det finns möjligheter till utveckling om man själv vill. Här läser en del vidare till specialistsjuksköterska inom medicinsk omvårdnad.

Finns det en balans mellan arbete och fritid?
Ja jag upplever att jag har en balans. Det är inte ett pressat schema om dagarna och jag kan släppa jobbet när jag är hemma. Det är klart att vissa patienter fastnar i tanken men jag känner ändå att när jag går för dagen så har jag hunnit med det jag både behöver och kunnat göra.

Är du intresserad av att börja arbeta i Sverige som sjuksköterska och vill veta mer hur det går till?

Som legitimerad vårdpersonal från annat EU-land kan du få stöd i rekryteringsprocessen. 

Efter genomförd digital intervju med klinik kopplas du ihop med International Office, som är en stödfunktion inom Region Östergötland när det gäller rekrytering av vårdpersonal från andra länder. Via dem får du guidning och stöd genom hela din rekryteringsprocess.

Du får också kontakt med EURES/Your First Eures Job för möjlighet att erhålla eventuellt mobilitetsstöd.

De delar som kan ges stöd inom är besöksresa till Sverige/kliniken, validering av yrkeslegitimation, språkutbildning, myndighetskontakter och etablering i Sverige (bostad, skola/barnomsorg med mera). 

Stödet ges alltid utifrån dina och din familjs specifika behov.