Region Östergötland

Jobba på Ortopediska kliniken i Norrköping

Vill du arbeta på en klinik som prioriterar patienten, patientsäkerheten och arbetsmiljön? Där förbättringsarbete är en del av vardagen? Ortopediska kliniken i Norrköping har en välbemannad verksamhet och en strukturerad och omtyckt schemamodell.

Det här är vi

Ortopediska kliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping är en del av Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård inom Region Östergötland. Ortopedkliniken består av en vårdavdelning med 26 vårdplatser, öppenvårdsmottagning och rehabiliteringsenhet. Vårdavdelningen har både ett akut och ett elektivt flöde och här vårdas patienter från 18 år. Ortopedmottagningen har cirka 11 000 besök om året.

Arbetsterapeuter, sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, sjukgymnaster, sekreterare, dietister och kuratorer jobbar tillsammans för att optimera behandlingen av patienter med akuta eller medfödda skador i rörelseapparaten. Lite mer än hälften av våra patienter kommer in efter en olycka och har en fraktur som behöver opereras eller behandlas på annat sätt.  Resten av patienterna är i behov av en planerad operation, som exempelvis en knä- eller höftprotes. Pre- och postoperativ vård är ett stort inslag hos oss. På ortoped- och rehabiliterings-mottagningarna har vi ett omfattande polikliniskt uppdrag.

Vi lägger en stor ära i att välkomna alla patienter som behöver vår hjälp och att göra det med ett gott bemötande.

Så här jobbar vi tillsammans

Sjuksköterskor och undersköterskor utgör vårdlag på avdelningen och arbetar utifrån patientnärmre vård. Paramedicinare och läkare medverkar vid rond och utifrån patienternas behov. Vi har ett stort uppdrag i att handleda studenter i alla olika professioner och vi gör det med glädje och engagemang. Vi träffar många olika typer av patienter med individuella behov, vilket gör vårt arbete stimulerande och spännande. Vi har alla ett personcentrerat synsätt.

Så här är det att jobba hos oss

Vi är en välbemannad klinik som kontinuerligt jobbar med våra rutiner och strukturer. Vi tror på en gemensam syn och gemensamma riktlinjer för att nå så bra resultat som möjligt för våra patienter. Vi lägger stor vikt vid gruppsammanhållningen på kliniken och trivs bra tillsammans. Vi vill att alla ska känna sig välkomna; patienter, närstående, kollegor och studenter. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljön och har bra schemastrukturer.

Kontaktperson: Annika Karlaryd, vårdenhetschef avdelning 9, 010-1043496, annika.karlaryd@regionostergotland.se