Region Östergötland

Jobba på Ortopediska kliniken i Linköping

Vill du ha varierande och stimulerande arbetsuppgifter? Är du positiv och engagerad? Då tror vi att Ortopedavdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping kan vara rätt plats för dig.

Vi tar emot både elektiva och akuta patienter och bedriver högspecialiserad ortopedisk vård med ett stort upptagningsområde. Patientgruppen är mycket varierande och vi har en stor bredd i ortopedi och kirurgisk vård.

Det här är vi

Vi arbetar patientnära i vårdteam med läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Kurator samt dietist finns även tillgängliga för våra patienter vissa dagar i veckan. Hos oss är förbättringsprojekt viktiga, eftersom det leder till en utveckling av vården och våra arbetssätt. Vi arbetar aktivt med preventiv riskbedömning enligt "Gröna Korset" i teamet.

Så här jobbar vi tillsammans

Teamarbete är viktigt för oss. Vi arbetar med bedside-rond och bedside-rapport, där patienten får vara delaktig. Medarbetarna på avdelningen har olika ansvarsområden, som exempelvis HLR, läkemedel eller vårt avvikelsesystem Synergi. Några har ett extra ansvar för vår kliniska undervisningsavdelning med kunniga handledare och andra har sektionsansvar ihop med rehab och läkare. Vi jobbar också aktivt med mentorskap för att undersköterskor och sjuksköterskor ska få ett stöd under sin första tid på vår enhet.

Så här är det att jobba hos oss

Vi lägger stor vikt vid en bra och utvecklande arbetsmiljö för oss i teamet och en bra miljö för våra patienter. Vi vill att vården på våra avdelningar ska präglas av arbetsglädje, kvalitet och omtanke.

Vi erbjuder en trevlig arbetsplats i helt nya fräscha lokaler. Du går bredvid din handledare i fem veckor innan du själv jobbar kliniskt på avdelningen. Efter inskolningen har du en mentor som du har uppföljningar med.

Sök utbildningstjänst hos oss

Vidareutbildning ser vi som ett steg i karriärstegen för våra vana ortopedsjuksköterskor. Vi utbildar våra vana ortopedsjuksköterskor till specialistsjuksköterska med inriktning mot kirurgisk sjukvård eller medicinsk sjukvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen.

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården.

Kontaktuppgifter

Veronica Form, vårdenhetschef
010-103 10 51