Region Östergötland

Jobba på Njurmedicinska kliniken i Linköping

Patientmöte på Njurmedicin

Om du vill arbeta på en innovativ och framtidsinriktad avdelning, med stort fokus på patientens enskilda behov, kanske vi är rätt avdelning för dig! Här arbetar vi i tvärprofessionella team runt patienten där allas kompetens tas tillvara.

Det här är vi

Njurmedicinska kliniken består av en njurmottagning, tre dialysenheter samt en vårdavdelning med tolv vårdplatser. Avdelningen har också två akutdialysplatser och två dagvårdsplatser.

Vi tar emot patienter från akutmottagningen med olika internmedicinska diagnoser, men vår huvudsakliga specialitet är patienter med akut eller kronisk njursvikt. Vi har också två vårdplatser vikta för patienter med olika reumatiska eller autoimmuna sjukdomar, som SLE, RA, vaskuliter och liknande. Vi bedriver ofta ett avancerat detektivarbete för att kunna sätta rätt diagnos och våra patienter är i alla åldrar. Här kan du få en stor bredd och baskompetens som sjuksköterska.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi arbetar i vårdlag där sjuksköterska, läkare och undersköterskor ingår.  Varje vecka samlas olika yrkeskategorier (dietist, kurator, arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, undersköterska, läkare, vårdadministratör) till teamrond där komplexa patientfall tas upp för att skapa mer långsiktiga och hållbara vårdplaner. Patienten är en självklar deltagare vid dessa ronder. Vi har också bedside-ronder dagligen.

Varje medarbetare har en egen surfplatta som fungerar som en slags kom-ihåg-lista, där vi delger varandra inom vårdlaget vad som är gjort med en patient. På surfplattan kan man läsa journalen och se läkemedel samt se förberedelser inför olika undersökningar, operationer och annat.

Så här är det att jobba hos oss

Regelbundna schemalagda studiedagar ingår i din tjänstgöring hos oss. Vi har höga krav på din kompetensutveckling och erbjuder därför egen tid för fortbildning inom verksamhetens ramar, allt för att kunna ge våra patienter en så säker och trygg vård som möjligt. För den som vill är det möjligt att rotera mellan avdelningen och dialysen, vi kan också diskutera andra upplägg över klinikgränserna. Vi bedriver mycket forskning vid vår klinik och ser gärna medarbetare som vill engagera sig inom det området.

Vi som arbetar här är hjälpsamma och måna om att nya medarbetare ska känna sig välkomna. Vill du bli en av oss får du uppleva arbetsglädje, kamratskap och möjligheter att växa in i din roll. Vi erbjuder stöd från en erfaren mentorsköterska och glada tillrop!

Är du dessutom en person som tar ansvar, vill utvecklas, är en problemlösare och är kreativ och initiativrik så är du mer än välkommen att bli en i vårt gäng! Du behöver inte ha erfarenhet av medicinpatienter, det får du hos oss, men det blir mer spännande och lärorikt för dig om du är intresserad av patientgruppen.

Sök utbildningstjänst hos oss, avdelning B173

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Medicinsk sjukvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök tjänsten >>>

Kontakt

Bild på Clara Forthmeiier Westerdahl

Clara Forthmeiier Westerdahl

Vårdenhetschef

010-103 45 74

e-post

Bild på Anders Fernström

Anders Fernström

Verksamhetschef

010-103 86 47

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Bild på Annika Eriksson

Annika Eriksson

Vårdenhetschef

010-103 18 06

e-post

Bild på Per Forslund

Per Forslund

Vårdenhetschef, B73

010-103 99 82

e-post