Region Östergötland

Jobba på Mag-tarmmedicinska kliniken

Mag och tarm

Tycker du om möten med människor och är intresserad av att få utvecklas i en lärande miljö?  Då tror vi att du kommer att trivas hos oss på mag-tarmmedicinska kliniken. Vi arbetar i team som utgår från den enskilda patientens och personens resurser. Har vi väckt din nyfikenhet? Om du vill veta mer så är du välkommen för att besöka oss under en dag.

Det här är vi

Kliniken består av en vårdavdelning med totalt 12 vårdplatser där endokrinkliniken ansvarar för sex vårdplatser. Mag-tarmmedicinska kliniken ansvarar för åtta vårdplatser, en dagvårdsenhet med tre platser, öppenvårdsmottagning, endoskopienhet samt bäckenfunktionsenhet. Vi har ett regionansvar för patienter i sydöstra sjukvårdsregionen med en miljon invånare. En viktig del av vår verksamhet är deltagande i läkar- och sjuksköterskeutbildningen samt vidareutbildning av ST-läkare. Kliniken har en omfattande forskningsverksamhet inom vår specialitet och har hög akademisk kompetens för forskarhandledning.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi som arbetar på kliniken är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietister, sjukgymnaster, kuratorer och vårdadministratörer. Tillsammans skapar vi team som är viktiga för de patienter som vårdas hos oss. Vårt mål är att patienterna ska få ett utmärkt omhändertagande, bot om det går och en så god hälsa som möjligt vid kronisk sjukdom.

På mag-tarmmedicinska kliniken kommer du att arbeta med patienter som har sjukdomar i matsmältningsorganen, endokrina sjukdomar eller diabetes. Dessutom vårdas patienter med allmänna internmedicinska åkommor på vår avdelning. Genom de olika enheterna som finns på kliniken har du möjlighet att följa patientens väg genom vården.  Du kommer att få en bred kompetens inom det medicinska området.

Avdelning 18 har en dagvårdsavdelning dit patienterna kommer för behandling under en dag eller några timmar. Våra sjuksköterskor ansvarar för vården tillsammans med undersköterska och läkare. Arbetsuppgifterna på dagvårdsavdelningen är omväxlande och består av att ge infusioner, ta kontroller efter undersökningar och blodprovstagning.

På mag-tarmmedicinska mottagningen följs patienter med olika kroniska sjukdomar. De största patientgrupperna är inflammatorisk tarmsjukdom: (IBD: Crohns sjukdom och ulcerös colit), och kronisk leversjukdom, (primär biliär cholangit och primär skleroserande cholangit) samt levertransplanterade. Till mottagningen kommer också de patienter på remiss från primärvården som inte primärt skickas på endoskopisk undersökning.

På endoskopienheten utför vi idag cirka 2500 gastroskopier och 1800 koloskopier per år.

Bäckenfunktionsenheten är en multidisciplinär enhet som tar hand om patienter med komplexa funktionella rubbningar i magtarmkanalen. Bäckenfunktionsenheten är specialiserad på utredning och behandling av tarm- och bäckenfunktionsproblem såsom fekal inkontinens, svår förstoppning och IBS.

Så här är det att jobba hos oss

Vi lägger stor tyngd vid att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Det sker bland annat genom en stimulerande och utvecklande, lärande arbetsmiljö, men också genom goda utbildningsmöjligheter och kompetensutveckling. Här får du chansen att påverka din framtida utveckling och arbetsmiljö. Vi tar vara på den enskilda medarbetarens kompetens genom att uppmuntra delaktighet och vilja att driva verksamheten framåt. Mag-tarmmedicinska kliniken befinner sig i en stabil fas med både nya och erfarna medarbetare.

Mag-tarmmedicinska kliniken befinner sig i en uppbyggnadsfas med många nya medarbetare. De som har arbetat lång tid på kliniken välkomnar nya medarbetare och vill gärna dela med sig av sin kunskap.

Vi räknar med att du är drivande och är positiv till förbättringsarbete, personlig utveckling och till den förändring som avdelningen befinner sig i. Du ska även värna om hög säkerhet runt patienten och följa de riktlinjer som finns inom patientsäkerhetsområdet.

Känner du att du vill vara med i vårt team så tveka inte att ta en kontakt.

Kontaktuppgifter

Malin Hammar Henriksson 010-103 37 57.
Malin.Hammar.Henriksson@regionostergotland.se 
Avd 18 samt dagvården 

Katarina Pihl Lesnovska 010-1038133.
Katarina.pihl.lesnovska@regionostergotland.se
Mag-tarmmedicinska mottagningen samt Bäckenfunktionsenheten

Karin Schröder Jakobsson 010-1034717
Karin.schroder.jakobsson@regionostergotland.se
Endoskopienheten

Medarbetare på Mag-tarmmedicinska kliniken

Medarbetare berättar

Ann-Sofie Vikholm, sjuksköterska och Camilla Haag, undersköterska, berättar om hur det är att arbeta på Mag-tarmmedicinska kliniken