Region Östergötland

Jobba på Lungmedicinska kliniken i Linköping

Tycker du om möten med människor? Vill du vara med och erbjuda våra patienter en god och evidensbaserad vård? Vill du utvecklas i din yrkesroll i en lärande organisation?

På lungmedicinska kliniken är de viktigaste resurserna kompetenta och delaktiga medarbetare som trivs på jobbet.

Det här är vi

Lungmedicinska kliniken på Universitetssjukhuset i Linköping ingår i Centrum för kirurgi, ortopedi och cancersjukvård. Kliniken består av en vårdavdelning med 18 vårdplatser samt en omfattande mottagningsverksamhet, uppdelad i flera sektioner. Klinikens alla enheter utreder och behandlar lungmedicinska sjukdomar.

Vi tar emot patienter från Östergötland, Kalmar och Jönköpings län, och vi bedriver både planerad och akut sjukvård. På kliniken är de vanligaste diagnoserna KOL, lunginfektioner, lungcancer och interstitiella lungsjukdomar. På avdelningen tar vi även hand om och förbereder patienter inför olika ingrepp, som exempelvis bronkoskopier. Våra patienter har komplexa sjukdomsbilder och på avdelningen bedrivs både kurativ och palliativ vård. Samarbetet med andra enheter är stort, vi samarbetar till exempel med LAH, olika vårdcentraler och kommuner.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi som arbetar på kliniken är läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, dietist, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kurator och vårdadministratörer. Tillsammans skapar vi team som är viktiga för de patienter som vårdas hos oss. Vi har ett tätt samarbete mellan vårdavdelningen och mottagningens olika enheter. Vårt mål är att ge vård med hög kvalitet och vi strävar efter att ge en professionell omvårdnad där vi ser till personens resurser och behov.

Så här är det att jobba hos oss

Arbetet på lungmedicinska kliniken är omväxlande, utmanande och ger stora möjligheter till utveckling och ansvar. Vi använder mycket medicinsk-teknisk utrustning och vi lägger stor vikt vid att våra medarbetare ska få den kompetens som behövs för att kunna ge bästa möjliga vård. Det sker bland annat genom en stimulerande och lärande arbetsmiljö, men också genom goda möjligheter till utbildning och kompetensutveckling. För att ta tillvara enskilda medarbetares kompetens, uppmuntrar vi delaktighet och vilja att driva verksamheten framåt genom förbättringsarbeten.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Medicinsk sjukvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök tjänsten >>>

Om du vill veta mer är du välkommen att kontakta oss!

Kontaktuppgifter

Lotta Borg vårdenhetschef

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Medicinsk sjukvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök tjänsten HÄR