Region Östergötland

Jobba på Kardiologiska kliniken i Norrköping

Är du intresserad av kardiologi och vill ha ett utvecklande arbete i ett positivt arbetsklimat? Då tror vi att du kommer att trivas hos oss på kardiologkliniken i Norrköping.

Det här är vi!

Vår verksamhet består av slutenvård, hjärtintensivvård och mottagningsverksamhet.

På hjärtavdelningen vårdas framför allt patienter med hjärtåkommor som kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och olika arytmier. Vi har ett eget PCI-laboratorium sedan våren 2014 där patienter med hjärtinfarkt och instabil angina genomgår kranskärlsröntgen med ballongvidgning av kranskärl. Många av våra patienter kommer från Universitetssjukhuset i Linköping för eftervård och mobilisering efter akut ballongvidgning av kranskärl eller efter en kranskärls- eller klaffoperation. I vårt uppdrag ingår även att vårda patienter med andra medicinska sjukdomar än hjärtsjukdomar. December 2020 startade vi upp fyra hjärtintensivvårdsplatser, där vi jobbar med en förhöjd vårdnivå i form av övervakning och närvaro hos patienten.

Så här jobbar vi tillsammans

Vi arbetar i tvärprofessionellt team, där en sjuksköterska och en undersköterska per enhet jobbar tillsammans med läkare, fysioterapeuter och dietist. Sjuksköterskan ansvarar för att leda omvårdnadsarbetet. Varje enhet ansvarar för 4-7 patienter.

Vi har ett nära samarbete med våra hjärtsvikts-, kranskärls- och pacemakersjuksköterskor på hjärtmottagningen. De sköter uppföljningen av många av våra patienter och arbetar även på vårdavdelningen.

Under dagtid måndag-fredag finns en samordningsansvarig undersköterska i tjänst som samarbetar med vår konsult vid nyinläggningar samt planerar och fördelar patienterna till respektive vårdlag.

Så här är det att jobba hos oss

Vi har individuella tjänstgöringsscheman, med valmöjlighet att arbeta varannan helg eller två av fem helger. Hos oss arbetar fast nattpersonal så det är endast vid enstaka tillfällen som dagpersonalen behöver arbeta natt. Det finns möjlighet till befattnings- och kompetensutveckling, både internt samt externt.

Arbetet på kardiologiska kliniken kan innehålla snabba förändringar och hastigt uppkomna situationer, vilket vi tror att du ser som intressant och utvecklande. Att arbeta på kardiologiska kliniken är ett spännande, varierande och utvecklande jobb med mycket patientbemötande.

Hör gärna av dig om du är nyfiken och vill veta mer! 

Kontaktuppgifter:

Susanne Spens, vårdenhetschef
010-104 36 70
susanne.spens@regionostergotland.se

Maria Pöder, vårdenhetschef
010-104 32 81
maria.poder@regionostergotland.se