Region Östergötland

Jobba på avd 10 Hjärtenheten i Motala

hjärt- och lungräddning på docka

Akutsjukvård och teamarbete. Adrenalin och lugn. Korta möten som ibland blir långa. Det är något speciellt med att arbeta med hjärtat. Varje dag får du möta ofantligt tacksamma patienter som ofta är väldigt motiverade att bli bättre. Välkommen till en mindre enhet med en stark gemenskap. Här är god kommunikation och ett gott bemötande en självklarhet – tillsammans finns vi till för den hjärtsjuka patienten i väster.

Patientgrupp och samarbete

På avd 10 Hjärtenheten vid Lasarettet i Motala möter du patienter som akut har insjuknat eller försämrats i sin hjärtsjukdom. Hjärtenheten vårdar och behandlar patienter med hjärtsjukdomar som kranskärlssjukdom, hjärtsvikt, klaffsjukdomar och rytmrubbningar. Arbetet innebär möten med både patienter och anhöriga och vi har ett omfattande medicinskt teknikstöd och övervakning.

Vi arbetar i vårdlag tillsammans med patienten, där vårt mål är att möta patientens behov i det akuta skedet och tillsammans med patienten planera det fortsatta vårdbehovet. Patienterna har ofta en kortare vårdtid. Det innebär snabba vårdflöden och nya patienter som kommer in och går ut varje dygn. När patienten skrivs ut från avdelningen sker uppföljning via hjärtmottagningen och sedan primärvården. Yrkeskategorierna som samarbetar här är sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi har även fysioterapeut, arbetsterapeut samt och administrativ personal knuten till avdelningen.

Balans i livet – från introduktion till kompetensutveckling

Eftersom vi tror att kompetens och säker vård är grunden till en trygg arbetsmiljö, lägger vi stort fokus vid såväl introduktion som vidareutbildning. Som nyanställd får du en introduktion anpassad efter din bakgrund och erfarenhet. Gemensamt för alla nyanställda är en checklista, mentor samt uppföljningssamtal med närmsta chef.

Vi är mån om att din arbetstid ska vara i balans med resten av ditt liv. Därför har du stor möjlighet att påverka ditt schema. Vi erbjuder arbetstidsmodellen 90/10 vilket innebär att du jobbar 90 procent, men har 100 procents lön. Den största delen av de 90 procenten schemaläggs, medan en mindre del är flexibel och används för att täcka upp vid sjukdom och ledighet.

Vi är en verksamhet i ständig utveckling – här kommer du både utveckla och utvecklas. Tillsammans driver och utvecklar vi klinikövergripande uppdrag som stärker patientsäkerhet och omvårdnad och som ger kompetensutveckling. Vi genomför regelbundna akutövningar och kompetensutvecklar varandra inom specialistområden. För dig som är intresserad att utveckla en bred kompetens inom hjärtsjukvården finns även möjlighet att arbeta i en kombinerad tjänst mot hjärtmottagningen.

Kontakt

Lena Hoffmann
Vårdenhetschef, avdelning 10 Hjärtenheten
Medicinska specialistkliniken Lasarettet i Motala

Telefon: 010-103 05 41
E-post: lena.hoffmann@regionostergotland.se