Region Östergötland

Jobba på H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus

Neo

Vill du jobba tillsammans med oss för barnets och familjens allra bästa? Då är H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus någonting för dig!

Det här är vi

H.K.H. Kronprinsessan Victorias barn- och ungdomssjukhus vid Universitetssjukhuset i Linköping och Motala bedriver högspecialiserad sjukvård för barn och ungdomar upp till 18 år inom de flesta sjukdomsgrupper. Kliniken tar emot barn från centrala och västra Östergötland för specialistvård och ger högspecialiserad vård till patienter från hela Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar. Enheten för pediatrisk neuro-urologi och tarmstörning vårdar även patienter från hela landet.

Barn- och ungdomssjukhuset driver både planerad och akut vård och har en särskild barnakut för barn med akuta, svåra sjukdomar och skador. Avancerad intensivvård finns för tidigt födda barn, även extremt tidigt födda, samt sjuka nyfödda barn. Svårt sjuka barn kan genom barn- och ungdomssjukhuset få vård i hemmet i stället för på sjukhuset via så kallad lasarettsansluten hemsjukvård, LAH.

Kliniken vårdar också barn från andra kliniker som är i behov av kirurgiska ingrepp inom ortopedi, ryggkirurgi, hand- och plastikkirurgi, öron- samt barnkirurgi. Vanliga diagnoser är läpp-käk-gomspalt, handmissbildningar, skolios och akuta skador. Vid kliniken finns både lekterapi, skola för barn, dietist samt sjukgymnastik för barn.

På kliniken arbetar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor/barnsköterskor, läkarsekreterare/vårdadministratörer och socialterapeutisk personal.

Barn- och ungdomssjukhuset är en del av Barn- och Kvinnocentrum och vi ser forskning, utveckling och utbildning som viktiga delar av vår verksamhet. Tillsammans med barnkliniken i Norrköping arbetar vi för att ge modern barnsjukvård för barnets och familjens bästa.

Kliniken driver nationellt och internationellt uppmärksammad klinisk forskning inom pediatrik. Framstående forskningsprojekt drivs bland annat inom diabetes, allergi och neonatologi.


Så här är det att jobba hos oss

Vi möter dagligen patienter som har behov av vård och vi lägger stor vikt vid ett gott bemötande. Vi visar respekt och omtanke om både patienter och kollegor.

Arbetet hos oss är utmanande och omväxlande. Vi bedriver både planerad och akut sjukvård liksom kurativ- och palliativvård, vilket innebär ett stort antal spännande omvårdnadsdiagnoser.

Det är viktigt för oss att arbeta med utveckling och ständiga förbättringar för att kunna erbjuda den bästa vården för våra patienter och en stimulerande miljö för våra medarbetare.

Du som har en grundutbildning som sjuksköterska och skulle vilja gå vidareutbildning till Barnsjuksköterska, har möjlighet att söka utbildningstjänst hos oss. Det innebär att du behåller din månadslön under studierna.


Så här jobbar vi tillsammans

Hos oss arbetar vi både självständigt och i multiprofessionella team för att ge den bästa vården för våra patienter. Genom tätt samarbete ger vi patienterna bästa möjliga vård samtidigt som det bidrar till kompetensutveckling mellan kollegor.

Som medarbetare är du vår främsta styrka och vi jobbar ständigt tillsammans för att skapa en arbetsmiljö där vi har goda förutsättningar att må bra, trivas och göra ett bra jobb.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Barn- och ungdomsvård eller Kirurgisk sjukvård med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök utbildningstjänst inom barn- och ungdomsvård >>> eller inom kirurgisk sjukvård >>>.


Kontaktuppgifter

Låter det spännande?  Välkommen att höra av dig för mer information.

Catrin Furuhjelm, verksamhetschef
E-post: Catrin.Furuhjelm@regionostergotland.se 

Kontakt

Bild på Catrin Furuhjelm

Catrin Furuhjelm

Verksamhetschef

010-103 13 24

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se