Region Östergötland

Jobba på Anestesi och operation i Linköping

Är du intresserad av att arbeta med högspecialiserad anestesi- och operationssjukvård i världsklass?  Vill du vara en del av ett tvärprofessionellt team runt patienten där allas kompetens tas tillvara? Då tror vi du kommer trivas hos oss på operation!

Det här är vi

Operationsavdelningen är en del av anestesi- operation och intensivvårdskliniken (ANOPIVA). Här bedrivs högteknologisk, avancerad operationssjukvård. Operationsavdelningen består av två sammanbundna enheter, Nord och Syd, som ger anestesi- och operationservice till olika kirurgiska inriktningar.

Operation Nord är inriktad på neurokirurgi med endovaskulär interventionskirurgi, avancerad bukkirurgi, gynekologi, urologi och robotkirurgi.

På operation Syd bedrivs ortopedi, ryggkirurgi samt hand- och plastikkirurgi med brännskadevård. Där finns också en specialenhet som inrymmer öronkirurgi, anestesiservice till ögon och röntgen samt en barnenhet med blandad barnkirurgi.

Akuta omhändertaganden av traumapatienter är en del av vårt arbete och kräver ett samarbete mellan de olika enheterna.

Hos oss arbetar anestesiologer, anestesisjuksköterskor, operationssjuksköterskor, allmänsjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. 

Så här jobbar vi tillsammans

Vår operationsenhet erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete. Som medarbetare har du en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Du kommer att ha en sektionstillhörighet, med viss introduktion på alla sektioner. Det innebär att du arbetar i din sektion men har beredskap för akuta ingrepp på andra sektioner.

Vi utgår från patienten och arbetar för att varje medarbetare ska få rätt kompetens för att kunna upprätthålla en hög kvalitet och hög patientsäkerhet.

Vi erbjuder en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Det finns goda möjligheter att arbetsväxla inom våra olika enheter.

Så här är det att jobba hos oss

Vår arbetsplats är omtalad för ett gott och trevligt arbetsklimat.  Vi har en trivsam arbetsmiljö med teamarbete som präglas av engagemang, nyfikenhet, ansvar och respekt för patienten och varandra. Ett nära samarbete mellan olika yrkesgrupper är en självklarhet.

Hos oss får du möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden. Arbetet sker i en utvecklingsfokuserad och händelserik miljö där ingen dag är den andra lik.

Vi tycker att det är viktigt att det fungerar bra på jobbet och att arbetet går att kombinera med privatlivet. Det försöker vi tillmötesgå med individuellt verksamhetsanpassade scheman.

Alla yrkeskategorier har goda vidarutvecklingsmöjligheter. Vi erbjuder post graduate-utbildning för våra specialistsjuksköterskor, specialistutbildning inom anestesi och operationssjukvård för våra allmänsjuksköterskor samt specialistutbildning för våra undersköterskor.

Sök utbildningstjänst hos oss

Utbilda dig till specialistsjuksköterska med inriktning mot Anestesi, Intensivvård (IVA) eller Operation med bibehållen grundlön under hela utbildningen!

Utbildningstjänster är ett viktigt led i den långsiktiga kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Därför vill vi erbjuda dig som sjuksköterska möjligheten att vidareutbilda dig till specialistsjuksköterska – med bibehållen grundlön under hela utbildningstiden. Sök utbildningstjänst inom anestesi > > > IVA > > > eller operation > > >

Kontaktuppgifter

Vårdenhetschef Syd
Martin Harrisson
martin.harrisson@regionostergotland.se
010-103 80 62
Vårdenhetschef Nord
Marie Lyckstedt
marie.lyckstedt@regionostergotland.se

010-103 67 35

 

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som operationssjuksköterska på våra olika enheter? Läs mer här:

 

Barnenheten

Att arbeta på barnenheten innebär stor variation för dig som operationssjuksköterska. Vi har patienter i alla åldrar, från nyfödda (även neonatala) upp till 18 år. Barnens hälsotillstånd varierar från fullt friska till gravt handikappade och multisjuka. Även ingreppens omfattning varierar. De kan vara allt från enkla ingrepp som tar fem minuter till stora heldagsoperationer med flera kliniker inblandade.

På barnenheten arbetar vi med många olika specialiteter och kirurger, vilket är stimulerande och utmanande. Teamarbetet är flexibelt och innebär att alla kan göra de flesta momenten kring patienten. Detta bidrar till en god stämning på enheten. Som operationssjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet samtidigt som du får viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Hos oss får du även möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden på din sektion. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.

Om du börjar arbeta hos oss så erbjuder vi en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. På avdelningen erbjuder vi två studiedagar per år, årlig utbildning i HLR och återkommande tillfällen för simuleringar av akuta situationer. Det finns goda möjligheter till externa utbildningar och kongresser för att du som medarbetare ska vara uppdaterad med nya rön, skapa kontakter och samverkan - allt för att hålla en hög standard. Är du nyfiken på forskning finns stora möjligheter till det.

Hand- och plastikoperation

På hand- och plastikoperation, utförs operationer från fotsulorna till skalpen. Detta gör arbetet mycket varierande, enklare operationer blandas med mer avancerade ingrepp. Då operationerna varierar bidrar detta till en ständig utveckling i yrkesrollen som operationssjuksköterska. Stort fokus läggs på ingrepp där rekonstruktiv plastikkirurgi genomförs med syfte att minska patientens lidande och öka dess livskvalitet. Här bedrivs även kirurgi som inte görs på många andra platser i landet så som könsbekräftandekirurgi och brännskadekirurgi. Hand- och plastikoperation har en god stämning och vi värnar om varandra inom alla professioner. Alla är lika viktiga för att kunna ge bästa möjliga vård och patientsäkerhet. Som operationssjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Hos oss får du även möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden på din sektion. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.

Om du börjar arbeta hos oss så erbjuder vi en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. På avdelningen erbjuder vi två studiedagar per år, årlig utbildning i HLR och återkommande tillfällen för simuleringar av akuta situationer. Det finns goda möjligheter till externa utbildningar och kongresser för att du som medarbetare ska vara uppdaterad med nya rön, skapa kontakter och samverkan allt för att hålla en hög standard. Är du nyfiken på forskning finns stora möjligheter till det.

Kirurgoperation

På kirurgoperation är vi en liten enhet men ändå stor, vi bedriver högspecialiserad vård inom övre gastro, kolorektal- samt endokrin kirurgi, urologi och gynekologi.
Ena dagen arbetar man i ett salsteam för att nästa dag ingå i akutteamet med allt från akuta kejsarsnitt till traumalarm. Variationen av öppen kirurgi, laparoskopisk kirurgi och robotkirurgi gör att ingen dag är den andra lik. Arbetet är hela tiden väldigt utvecklande, lärorikt och aldrig långtråkigt. Vi är ett glatt gäng som värnar om varandra inom alla professioner, alla är lika viktiga för att kunna ge bästa möjliga vård och patientsäkerhet. Som operationssjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Hos oss får du även möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden på din sektion. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.

Om du börjar arbeta hos oss så erbjuder vi en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. På avdelningen erbjuder vi två studiedagar per år, årlig utbildning i HLR och återkommande tillfällen för simuleringar av akuta situationer. Det finns goda möjligheter till externa utbildningar och kongresser för att du som medarbetare ska vara uppdaterad med nya rön, skapa kontakter och samverkan allt för att hålla en hög standard. Är du nyfiken på forskning finns stora möjligheter till det.

Neurooperation

Arbetet på neurooperation är varierande och spännande, med elektiv kirurgi och många akuta patienter. Ofta är operationerna högteknologiska, vilket kräver precision och tekniska kunskaper. Detta gör att salsteamet har ett nära samarbete med neurokirurgen. Vi arbetar även med endovaskulär interventionsbehandling samt är nu på gång att starta en intraoperativ MR-sal där avancerad neurokirurgi kommer att utföras.

Vi är ett glatt gäng som värnar om varandra inom alla professioner, alla är lika viktiga för att kunna ge bästa möjliga vård och patientsäkerhet. Som operationssjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Hos oss får du även möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden på din sektion. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.

Om du börjar arbeta hos oss så erbjuder vi en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. På avdelningen erbjuder vi två studiedagar per år, årlig utbildning i HLR och återkommande tillfällen för simuleringar av akuta situationer. Det finns goda möjligheter till externa utbildningar och kongresser för att du som medarbetare ska vara uppdaterad med nya rön, skapa kontakter och samverkan allt för att hålla en hög standard. Är du nyfiken på forskning finns stora möjligheter till det.

Ortoped- och ryggoperation

På ortoped- och ryggoperation är vi en brokig skara, som har kul på jobbet och här finns goda möjligheter att utvecklas. Även om du jobbat i många år lär du dig nytt hela tiden. Vi gillar prylar, det vill säga mycket instrument och mycket implantat. Med det följer förmånen att få utbildning både här och på kurser.

Vi utför traumakirurgi, ryggkirurgi, proteskirurgi i höfter och övre extremitet samt övrig avancerad ortopedi som hör till ett universitetssjukhus. Då vi opererar från nacken och ner till tårna är vi proffs på att positionera patienterna säkert och för det krävs välfungerande teamarbete. Vi värnar om varandra inom alla professioner, alla är lika viktiga för att kunna ge bästa möjliga vård och patientsäkerhet. Som operationssjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Hos oss får du även möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden på din sektion. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.

Om du börjar arbeta hos oss så erbjuder vi en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. På avdelningen erbjuder vi två studiedagar per år, årlig utbildning i HLR och återkommande tillfällen för simuleringar av akuta situationer. Det finns goda möjligheter till externa utbildningar och kongresser för att du som medarbetare ska vara uppdaterad med nya rön, skapa kontakter och samverkan allt för att hålla en hög standard. Är du nyfiken på forskning finns stora möjligheter till det.

Specialenheten öronoperation

På specialenheten öronoperation möter du patienter i alla åldrar som genomgår kirurgi inom öron-näsa-halsregionen. Arbetet innebär stor variation, som operationssjuksköterska medverkar du i allt från lättare diagnostiska undersökningar till avancerad tumörkirurgi och hörselförbättrande kirurgi. Du medverkar även vid inläggning av subcutan venport i samarbete med narkosläkare och undersköterskor.

På specialenheten arbetar vi i team, med glädje och gemenskap. Vi värnar om varandra inom alla professioner, alla är lika viktiga för att kunna ge bästa möjliga vård och patientsäkerhet. Som operationssjuksköterska kommer du att ha en sektionstillhörighet, men med viss introduktion på alla sektioner. Detta innebär att du arbetar på din sektion men har kunskap om akuta ingrepp på respektive enhet jourtid. Hos oss får du även möjlighet att fördjupa dig inom olika ansvarsområden på din sektion. Vi finns på plats för våra patienter dygnet runt.

Om du börjar arbeta hos oss så erbjuder vi en individanpassad introduktion och tillsammans med din chef utformar du en plan för din framtida fortbildning och kompetensutveckling. Goda möjligheter finns till rotationstjänst inom våra olika enheter. På avdelningen erbjuder vi två studiedagar per år, årlig utbildning i HLR och återkommande tillfällen för simuleringar av akuta situationer. Det finns goda möjligheter till externa utbildningar och kongresser för att du som medarbetare ska vara uppdaterad med nya rön, skapa kontakter och samverkan allt för att hålla en hög standard. Är du nyfiken på forskning finns stora möjligheter till det.

Medarbetar på anestesi och operation

"Det här jobbet kräver ditt bästa av dig"

"Det känns som att man får vara med och utveckla vården”, säger Madelene Hummelgren om sin arbetsplats.