Region Östergötland

Jobba inom Resurs och Kompetens

Gruppfoto med medarbetare från Resurs och kompetens

Resurs och Kompetens är Region Östergötlands interna bemanningsorganisation. Vi stöttar sjukvårdande enheter med medarbetare för intern korttidsbemanning med fokus på patientnära uppgifter. Som medarbetare hos oss har du stor frihet att planera din egen tid och en möjlighet att fokusera på kärnan i just din profession.

Vår kunskap gör nytta precis där den behövs!

På Resurs och Kompetens arbetar cirka 100 fast anställda sjuksköterskor, undersköterskor, skötare, barnskötare och vårdadministratörer. Våra medarbetare placeras på uppdrag i olika delar av Region Östergötland för att ersätta ordinarie medarbetare vid akut korttidsfrånvaro och utbildningsdagar. Vi har också ett antal timavlönade medarbetare, vanligtvis studerande, pensionärer eller arbetssökande. Gemensamt för oss som jobbar här ett tydligt intresse för den vi verkar för, patienten.

Som medarbetare hos oss har du mycket stor frihet att själv påverka ditt schema och dina arbetstider, men också att styra din tillgänglighet för att bäst matcha kundernas behov. Vi jobbar med årsarbetstid och lägger egna scheman, men vi får besked om våra bokningar med kort varsel. Som fast anställd hos oss får du ett lönetillägg för din flexibilitet. Du är också själv med och påverkar din kompetensprofil genom att du väljer vilka enheter du vill introduceras på. Beroende på specialisering och vilken profession du tillhör, matchas du mot olika enheter. Antalet enheter för en medarbetare kan variera från 7 till uppemot 25 stycken.

Vi har en hög tillgänglighet och erbjuder snabbt stöttning när det uppstår behov i verksamheten. Den höga graden av delaktighet och möjlighet att påverka sina arbetstider leder till att medarbetare som jobbar hos oss skattar återhämtningen som mycket god. Även andra parametrar som arbetsglädje, delaktighet och stolthet får bland de högsta betygen i Region Östergötland i vår medarbetarundersökning.

Varmt välkommen till Resurs och Kompetens!