Region Östergötland

Bo i Östergötland

Bilden visar folkvimmel i Linköping

Östergötland är Sveriges fjärde största län med drygt 460 000 invånare. Här finns storstad och landsbygd, skärgård och skogsbygd, samt ett variationsrikt kultur- och näringsliv.

Totalt finns det tretton kommuner i länet. Mer än hälften av länsinvånarna bor i Linköping och Norrköping, som ligger ungefär fyra mil från varandra. Region Östergötland har verksamhet i hela Östergötland, med bland annat vårdcentraler och tandvård i alla kommuner och tre sjukhus; Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping och Lasarettet i Motala.

I Östergötland finns även Linköpings universitet med utbildning och forskning inom ett antal spjutspetsområden. Universitetet har campus i Linköping och Norrköping och har ett nära samarbete med Region Östergötland genom den Medicinska fakulteten.

Vill du veta mer om att bo i Östergötland? Besök kommunernas webbplatser: