Region Östergötland

ST för tandläkare

Bilden visar en tandläkare som undersöker en patient

Folktandvården Östergötland erbjuder ST-utbildning i ortodonti och orofacial medicin. ST-utbildningen är minst treårig och bedrivs enligt problembaserat lärande (PBL). Den kliniska träningen inklusive sido- och randutbildning i andra specialiteter utgör 70 procent av tiden.

Vid slutexamen erhålls ett bevittnat skriftligt examensbevis enligt Socialstyrelsens riktlinjer för kvalificering till specialistkompetens.

ST-utbildning i ortodonti

Specialiteten ortodonti omfattar ansiktets, käkarnas och bettets utveckling och växt. Här ingår diagnostik, förebyggande och behandling av medfödda eller förvärvade käk-, bett- och tandställningsfel (så kallade tandpositionavvikelser), baserat på kunskaper om orsaker till avvikelserna och deras konsekvenser för individen.

Folktandvården Östergötland har utbildat specialister i ortodonti sedan 1971. Läs mer om utbildningen här > > >.

ST-utbildning i orofacial medicin

Orofacial medicin blev en erkänd specialitet 2018. Folktandvården Östergötland har redan tidigare bedrivit en specialistekvivalent utbildning i orofacial medicin som nu övergår till en ST-utbildning enligt Socialstyrelsens riktlinjer.

 

Kontakt

Bild på Lars-Inge Norevall

Lars-Inge Norevall

Övertandläkare

010-103 88 42

e-post