Region Östergötland

Kvalitet i ST

När du gör din ST i Region Östergötland får du en gedigen utbildning för att du ska bli en skicklig specialistläkare.

Vår ambition är att du ska ha en meningsfull och utvecklande klinisk tjänstgöring med kvalificerad handledning och ett vetenskapligt förhållningssätt.

Som ST-läkare i Region Östergötland har du en individuell utvecklingsplan som noggrant beskriver hur din tjänstgöring och din teoretiska utbildning ska se ut. I vår introduktionskurs som du bör gå under första 6 månader av din ST får du fördjupande information om upplägget, formalia och innehåll av din ST. Den omfattar även ditt vetenskapliga arbete och kvalitetsarbete. Doktorandstudier och särskilda inslag av pedagogisk verksamhet och ledarskap kan också ingå i din ST.

Kvalificerad handledning och en utbildningsinriktad verksamhet är centralt för möjligheten att utvecklas och lära under sin ST. Hos oss samarbetar ST-läkare, handledare, studierektorer, chefer och Region Östergötlands ledning för att skapa en så bra ST som möjligt. ST-kansliet med vår övergripande ST-studierektor är en viktig kugge i det arbetet. Alla ST-handledare genomgår en särskild utbildning där de ökar sin kunskap om ST och får träna på pedagogiska redskap för sin handledning.

Sedan 1 juli 2021 är BT en obligatorisk första del av ST för dig som inte har genomförd svenskt AT. I Östergötland är BT organiseras centralt för att kunna garantera bästa kvalitet i din BT-utbildning innan du kan söka till den vidareförande delen av ST. Om du inte har gjort svenskt AT måste du först ha gjort BT innan du kan gå vidare i din specialistutbildning.

En del av kvalitetssäkringen av ST är den externa granskning som Socialstyrelsen föreskriver. Målet är att alla kliniker ska SPUR-granskas regelbundet. Den återkommande enkäten "ST-barometern" är också viktig för att vi ska känna till hur det fungerar på klinikerna. Den senaste barometern visar att mer än 90 procent av ST-läkarna rekommenderar sin klinik för ST. Region Östergötland anordnar ett heltäckande utbud av kurser enligt A- och B delmålen, och många kurser enligt C-delmålen i samverkan med specialistföreningarna. Här samarbetar vi tätt med våra kollegor inom Sydöstra sjukvårdsregionen.

Det är vi glada över. För vårt mål är att du ska trivas hos oss och bli en kompetent specialistkollega som är medicinskt kunnig, bidrar till ny kunskap och kan vara med och utveckla Region Östergötland och hälso- och sjukvården vidare.

Kontakt

Bild på Sara Kinert

Sara Kinert

Övergripande ST/BT-studierektor och enhetschef

010-103 05 93

e-post