Region Östergötland

ST hos oss

ST-läkare

Region Östergötland har lika höga mål med din ST som du har – vi vill att du ska bli en högkompetent specialist.

Vi anstränger oss extra för att ge dig som möjlighet till en utvecklande ST-tjänstgöring utifrån en tydlig utbildningsplan i en god lärandemiljö. Glädjande nog visar också vår ST-barometer att våra ST-läkare överlag är nöjda med sin ST. Fler än 9 av 10 rekommenderar sina kliniker för ST.

I Region Östergötland håller vården en hög kvalitet och utvecklingsfrågorna står högt på agendan. Med ett framstående universitetssjukhus och en nära koppling till universitetet, är forskning, vetenskap och utbildning ständigt närvarande i Region Östergötlands vardag. Vi bygger en sjukvård för framtiden och placerar oss ofta högt i patientenkäter, öppna jämförelser och olika rankinglistor. I den miljön hoppas vi att du vill utveckla din specialistkompetens.

Du är varmt välkommen att göra din ST hos oss!

 

Kontakt

Bild på Sara Kinert

Sara Kinert

Övergripande ST/BT-studierektor och enhetschef

010-103 05 93

e-post