Region Östergötland

Forskar-AT

Provtagning på patient

Region Östergötland har ett nära samarbete med Hälsouniversitetet och satsar offensivt på forskning på alla nivåer. Hos oss kan du söka AT med 18 månaders klinisk tjänstgöring och 3-6 månaders forskning.

Region Östergötland tillsätter upp till sju forskar-AT-block varje år, där du under 3-6 månader får möjlighet att driva eget forskningsrelaterat arbete. Det kan vara egen forskning (förberedelser, datainsamling, bearbetning, publicering), forskarkurser som ingår i din studieplan eller förberedelse och deltagande på konferenser. Den kliniska tjänstgöringen gör du på Universitetssjukhuset i Linköping, Vrinnevisjukhuset i Norrköping eller Lasarettet i Motala.

Forskar-AT uppfyller Socialstyrelsens krav på en allmäntjänstgöring, och ger dig därför en fullvärdig AT. Efter avslutad AT-tjänst finns goda möjligheter till ST-tjänst där du kan fortsätta din forskning.

Forskar-AT söker du i samband med ordinarie AT-annonsering på våra lediga jobb.

Vid ansökan om forskar-AT behöver vi uppgifter om:

  • Pågående och/eller planerade forskningsprojekt (kort program med beskrivning av projektets upplägg, bakgrund, frågeställningar/hypoteser, målsättning, metoder, eventuella resultat och betydelse)
  • Kortfattat forskningsprogram (högst tre A4-sidor) där planerat arbete under forskningsperioden (under AT) redovisas
  • Uppgift om handledare och ett intyg från handledaren som styrker pågående och planerad forskningsaktivitet, samt en kort beskrivning om förutsättningarna för handledning och hur planerad handledning under AT kommer se ut.
  • Eventuell doktorandanmälan (år)
  • Tidigare, pågående eller planerade vetenskapliga samarbeten (lokalt/regionalt/nationellt/internationellt)
  • Ambitioner för framtida forskning
  • Publikationslista
  • Tidsplan med eventuellt disputationsdatum

Endast fullständiga ansökningar av behöriga sökanden behandlas. Det är inte möjligt att komplettera ansökan efter sista ansökningsdag.

Kontakt

Bild på Lena Holmertz

Lena Holmertz

Verksamhetschef AT och ELSA US/LiM

010-104 72 61

0703-56 09 60

e-post

Bild på Magnus Runqvist

Magnus Runqvist

Verksamhetschef AT ViN

010-104 22 10

0730-52 22 10

e-post

Denna webbplats