Region Östergötland

Klinikplacering, Universitetssjukhuset i Linköping (US)

Invärtesmedicin

Din placering fördelas på medicinsk akutvårdsavdelning, geriatrisk akutvårdsavdelning och kardiologiska kliniken. Alla AT-läkare får placeringar på dessa tre kliniker för att få bredd i den internmedicinska utbildningen. Under medicinblocket får du en introduktion på 2-3 dagar med teoretisk och praktisk information och utbildning. Du har också möjlighet att delta i övrig internutbildning samt undervisning för AT och ST som löper under terminen.

Opererande specialiteter

Du placeras på ortopeden och kirurgen där mottagningsarbete blandas med operations- och avdelningsarbete. På allmänkirurgens akutsektion ansvarar du, tillsammans med specialist i kirurgi, för de patienter som läggs in akut. På avdelning 103, en högspecialiserade avdelning inom övre/nedre samt endokrin kirurgi, deltar du i rondarbetet. Möjlighet finns också att ta del i subspecialiteter som bröstkirurgi samt endokrinkirurgi. Jourarbete ingår med helgpass dagtid, framför allt på den kirurgiska akutvårdsavdelningen.

Psykiatri

På psykiatriska kliniken får du främst arbeta inom akut-och slutenvården, men möjlighet finns även till öppenvårdsplacering. Du deltar i jourarbete där du får bedöma och handlägga akuta fall i nära samarbete med specialist i psykiatri. Du kan önska att göra en del av din placering (fyra veckor) vid barn-och ungdomspsykiatriska kliniken.

Akutkliniken

Under akutblocket får du en sammanhängande placering på akutmottagningen. Du arbetar i team tillsammans med sjuksköterska och undersköterska. Alla team arbetar med akutsjukvård och handlägger alla sorters akut sjuka eller skadade patienter. Alla patienter har en ansvarig specialist i akutsjukvård. Eftersom akutmottagningens verksamhet pågår dygnet runt kommer du att schemaläggas för tjänstgöring även nätter och helger.

Allmänmedicin

De sista ca 5,5 månaderna av din AT görs på hemvårdcentralen. Där finns möjlighet att se bredden inom allmänmedicin, från BVC till vård på äldreboenden i livets slutskede. Men tyngdpunkten ska vara egen mottagning. Du kan även delta i jourverksamhet på jourcentralen under handledning. Gemensam fallbaserad utbildning i seminarieform genomförs under din avslutande primärvårdsplacering vid 4-5 tillfällen.