Region Östergötland

Klinikplacering, Lasarettet i Motala (LiM)

Invärtesmedicin

På medicinska specialistkliniken får du snabbt en viktig roll i teamet. Du får goda möjligheter till utveckling i läkarrollen i skarpt läge, men handledaren är aldrig långt borta. På vår medicinska akutvårdsavdelning har vi ett arbetssätt som skall inspirera till mer ansvar för rond och patientarbete, samtidigt som specialisterna kan ge bedsideundervisning och återkoppling. Du kommer också att få tid på akutmottagningen med bakjour på plats dagtid efter att du har tjänstgjort på vår akuta hjärtenhet.

Kliniken håller undervisning för underläkarna två gånger i veckan. Placeringen inleds med en introduktionsvecka med två heldagsseminarier om klinisk handläggning av viktiga typfall. Du får själv chans att presentera en fördjupning under din tid hos oss. Under några veckor erbjuds du att se LAH och det akutgeriatriska ambulerande ALMA-teamets varierande arbetssätt.

Opererande specialiteter

Aleris bedriver den opererande verksamheten på LiM. Din tid fördelas mellan kirurgen och ortopeden och även på kvinnokliniken, om önskemål finns. Du deltar i mottagningsverksamheten och som assistent på operation. På ortopeden deltar du även i avdelningsarbete. Eftersom LiM inte bedriver akutkirurgi, placeras du på US under en del av ditt kirurgblock.

Psykiatri

Inom psykiatrin har du din basplacering i Motala eller i Mjölby och deltar som läkare i ett av teamen. Tjänstgöringen består mest av mottagning med egna patienter och arbete i teamen. Du arbetar dagjour och handlägger akuta ärenden tillsammans med mobila team eller i slutenvården i Motala. Du kan önska placering inom barnpsykiatrin, psykiatrisk mottagning för äldre och på beroendeenheten.

Akutmottagning

Under medicinplaceringen tjänstgör du som medicinjour på akutmottagningen dag, kväll och helg. Under akutblocket gör du en längre sammanhängande tjänstgöring på akutmottagningen och jobbar då i viss mån linjelöst och går även nattjourer på medicinlinjen. Dagtid finns stöttning av medicinbakjour och akutläkare och nattetid finns kirurgspecialist på akuten och medicinbakjour i hemmet. Narkosläkare finns dygnet runt på lasarettet.

Allmänmedicin

De sista ca 5,5 månaderna av din AT görs på hemvårdcentralen. Där finns möjlighet att se bredden inom allmänmedicin, från BVC till vård på äldreboenden i livets slutskede. Men tyngdpunkten ska vara egen mottagning. Du kan även delta i jourverksamhet på jourcentralen under handledning. Gemensam fallbaserad utbildning i seminarieform genomförs under din avslutande primärvårdsplacering vid 4-5 tillfällen.