Region Östergötland

AT i Linköping och Motala

Bilden visar en manlig skötare på NIVA

Vi erbjuder en personlig och professionell AT-tjänstgöring där vi kombinerar det mindre sjukhusets alla fördelar med det högspecialiserade universitetssjukhuset.

Här möter du högspecialiserad sjukvård och stimulerande forskningsklimat samtidigt som du får det mindre sjukhusets fördelar med stor bredd och både bas- och specialistblock. Vi har landets största och mest välutvecklade akutläkarorganisation och som AT-läkare får du ta del av det genom tre månaders akutsjukvårdsblock.

Din kompetensutveckling står i centrum med personlig introduktion, seminarier och utbildningar. Du får möjlighet att påverka hälso- och sjukvård, utveckling och arbetsmiljö genom möjligheten att göra ett eget förbättringsarbete. Strukturerad gruppintroduktion och ett gemensamt utbildningsprogram ger god gemenskap och samhörighet.

Gemensam start

Din AT inleds med en gemensam introduktionsvecka förlagd på båda sjukhusen. Första dagen används till presentation och allmän matnyttig information. Introduktionsveckan består främst av praktiska övningstillfällen och scenarioövningar, där du får tillfälle att träna på att hantera akuta tillstånd.

Huvudhandledare

Efter den gemensamma introduktionsveckan jobbar du två veckor på din vårdcentral. Tanken med denna korta placering är att du och din huvudhandledare ska få tillfälle att arbeta tillsammans och lära känna varandra. Under hela din AT kommer ni att ha regelbunden kontakt och möjlighet till handledning.

Klinikplacering

Efter introduktionsperioden placeras du inom invärtesmedicin eller opererande specialiteter. Därefter går du vidare till psykiatrin och akutkliniken. Du avslutar din AT med primärvård.

Valfri period

Under fyra veckor, uppdelat i två perioder, av din AT kan du välja att få en inblick i en eller två valfria verksamheter inom Region Östergötland. 

 

Kontakt

Bild på Lena Holmertz

Lena Holmertz

Verksamhetschef AT och ELSA US/LiM

010-104 72 61

0703-56 09 60

e-post

Bild på Stina Garvin

Stina Garvin

AT-chef US/LiM

010-103 41 22

e-post

Bild på Ellinor Ström

Ellinor Ström

AT-samordnare

010 – 103 73 96

e-post

Bild på Eva Lago

Eva Lago

AT-samordnare

010-103 20 82

070-653 35 40

e-post