Region Östergötland

Senaste om covid-19 och vaccination

Papper som visar olika grafer

Här kan du följa läget i Östergötland vad gäller covid-19 och arbetet med vaccinationen i en nulägesbild som Region Östergötland uppdaterar varje torsdag eftermiddag. Här når du också Region Östergötlands statistik över covid-19-situationen i länet.

Region Östergötlands statistik – covid-19 och vaccination

Region Östergötlands statistik visar antalet bekräftat smittade, antalet inbokade/vaccinerade med dos 1 i olika åldersgrupper (och antalet fullvaccinerade på ackumulerad nivå), antalet vårdade i IVA och slutenvård samt antalet avlidna.Siffrorna uppdateras dagligen cirka klockan 12.45.

Se Region Östergötlands statistik över covid-19 och vaccination

Läget i Östergötland just nu – 16 september 2021 kl 13:00

Nu har 83,5 procent av Östergötlands befolkning, som är 18 år eller äldre, fått sin första vaccindos mot covid-19 och 79,6 procent är vaccinerade med en andra dos. Av 16-17-åringarna i Östergötland har hittills 63,9 procent (6786 personer) vaccinerats med dos 1.

Region Östergötland ser generellt en tendens att ju yngre åldersgrupp desto lägre vaccinationstäckning. Region Östergötland uppmanar invånarna att inte vänta med att vaccinera sig och inte heller vänta med att ta sin andra dos för att uppnå en så god och långvarig skyddsnivå som möjligt. Det finns gott om tider på vaccinationscentralerna både för bokning men även för drop-in.

Efterfrågan på tider för covid-19-provtagning är fortsatt stor och smittspridningen av covid-19 i länet ligger på en oförändrad nivå.

Region Östergötland påminner befolkningen att fortsätta följa de allmänna råden. Detta är särskilt viktigt nu när många av de allmänna restriktionerna tas bort i slutet av september. Det är viktigt att stanna hemma om man har symtom och hålla avstånd. Den 16 september vårdades 19 patienter för covid-19 på länets sjukhus, varav tre inom intensivvården. De allra flesta som vårdas på sjukhus är ovaccinerade, men i viss mån vårdas även äldre som är vaccinerade men har sämre immunförsvar. Sedan pandemin började har 690 personer i Östergötland med covid-19 avlidit.

Region Östergötlands särskilda sjukvårdsledning är nu avvecklad och det fortsatta pandemiarbetet sker genom den ordinarie styrningen och ledningen.