Region Östergötland

Senaste om covid-19 och vaccination

Papper som visar olika grafer

Här kan du följa läget i Östergötland vad gäller covid-19 och arbetet med vaccinationen i en nulägesbild som Region Östergötland uppdaterar varje torsdag eftermiddag. Här når du också Region Östergötlands statistik över covid-19-situationen i länet.

Region Östergötlands statistik – covid-19 och vaccination

Region Östergötlands statistik visar antalet bekräftat smittade, antalet inbokade/vaccinerade med dos 1 i olika åldersgrupper (och på ackumulerad nivå antalet vaccinerade med dos 2 och 3), antalet vårdade i intensivvård och i annan slutenvård samt antalet avlidna.Siffrorna uppdateras dagligen cirka klockan 12.45.

Se Region Östergötlands statistik över covid-19 och vaccination

Läget i Östergötland just nu – 2 december 2021 kl 13:00

För att lättare kunna jämföra Region Östergötlands vaccinationstakt med nationella siffror väljer Region Östergötland att fortsättningsvis anpassa sin redovisning till Folkhälsomyndighetens modell, där antalet vaccinerade från 16 år och uppåt rapporteras på en ackumulerad nivå istället för från 18 år och uppåt.

Nu har 85,8 procent av Östergötlands befolkning, som är 16 år eller äldre, fått sin första vaccindos mot covid-19 och 84,6 procent är vaccinerade med en andra dos. Vaccinering av 12-15-åringar pågår i samarbete med skolorna och hittills har 64,1 procent vaccinerats med en första dos. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att en påfyllnadsdos/tredje dos vaccin ska ges till alla från 18 år, men i tur och ordning och först till dem som har störst behov av skydd mot sjukdom. I Region Östergötland ges den tredje dosen för närvarande till personer med nedsatt immunförsvar orsakad av sjukdom eller behandling, personer som har hemsjukvård och/eller hemtjänst eller bor i särskilt boende för äldre (SÄBO) och medarbetare inom kommunal vård och omsorg. Alla som är 65 år och äldre bjuds in till vaccination när det passerat rätt tidsintervall sedan den förra dosen gavs.

Region Östergötland kommer även fortsättningsvis skicka erbjudande om tredje dos enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. De som är under 65 år kommer få brev från regionen när de står på tur för detta och det är först då de kan boka tid eller komma på drop in.

Folkhälsomyndigheten bedömer nu att Comirnaty och Spikevax är likvärdiga och fullt utbytbara. Detta innebär att de som fått Pfizers Comirnaty för dos 1 och 2 kan erhålla Modernas Spikevax som dos 3 och tvärtom. Sedan slutet av oktober ges Modernas Spikevax inte längre till personer som är födda 1990 eller senare på grund av en (mycket liten) risk för inflammation i hjärtmuskel eller hjärtsäck för denna grupp. 

Från 1 december kan man behöva visa upp ett vaccinationsbevis för att komma in på vissa tillställningar eller sammankomster inomhus med över 100 personer. Det kan till exempel vara en konsert, bio, ett sportevenemang eller en marknad.

Med anledning av att omikron, den nya virusvarianten av SARS-CoV-2, upptäcks i allt fler länder utvidgar Folkhälsomyndigheten sina rekommendationer gällande testning för covid-19. Detta rekommenderas nu samtliga resenärer från förskoleklass och uppåt som reser in till Sverige från länder utanför Norden.

Alla, även de som är vaccinerade, uppmanas att fortsätta att tvätta händerna, vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma vid sjukdom. De smittförebyggande rutinerna i Region Östergötlands vård- och omsorgsverksamhet, till exempel besöksreglerna, gäller fortsatt.

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendation erbjuder nu Region Östergötland alla från förskoleklass och uppåt provtagning vid symtom på covid-19. Det gäller både personer som är vaccinerade och personer som inte är vaccinerade. Gemensamt för alla är att stanna hemma och isolera sig vid symptom.

Den generella vårdplatssituationen i Region Östergötland är ansträngd. Den 2 december vårdas sju patienter för covid-19 på länets sjukhus, varav tre behöver intensivvård. De allra flesta som vårdas på sjukhus är ovaccinerade, men i viss mån vårdas även äldre som är vaccinerade men har sämre immunförsvar. Sedan pandemin började har 703 personer i Östergötland med covid-19 avlidit.