Landstinget i Östergötland

Privat vård

Mamma och baby i väntrum

Det finns privata vårdgivare som har ersättning från Region Östergötland. Hos dem gäller regionens vårdavgifter och högkostnadsskydd.

Det finns även privata vårdgivare som inte har avtal med Region Östergötland. De har egna taxor och här gäller inte regionens patientavgifter och högkostnadsskydd.

Om du är osäker på om en vårdgivare har avtal med Region Östergötland, fråga om priset i förväg.

På 1177.se finns information om vilka privata vårdgivare som har regionens patientavgifter och högkostnadsskydd.