Region Östergötland

Sjukhusledning Norrköping

Den övergripande ledningen för Vrinnevisjukhuset består av närsjukvårdsdirektör, produktionsenhetschefer med verksamhet på sjukhuset, chefläkare och samtliga verksamhetschefer.

Jessica Frisk

Bild på Jessica Frisk

Jessica Frisk

Vårddirektör

010-104 42 27

e-post

Lena Bergvin Lundqvist

Bild på Lena Bergvin Lundqvist

Lena Bergvin Lundqvist

Närsjukvårdsdirektör

010-103 00 00

e-post

Tobias Ekenlie

Bild på Tobias Ekenlie

Tobias Ekenlie

Tillförordnad produktionsenhetschef, Barn- och kvinnocentrum

010-104 16 65

e-post

Patienter hänvisas till 1177.se

Stefan Franzén

Bild på Stefan Franzén

Stefan Franzén

Tillförordnad vårddirektör

010-103 48 87

0722-21 99 13

e-post

Robert Ring

Bild på Robert Ring

Robert Ring

Produktionsenhetschef, Diagnostikcentrum

010-103 05 42

0703-11 98 35

e-post

Martin Magnusson

Bild på Martin Magnusson

Martin Magnusson

Tillförordnad produktionsenhetschef, Hjärt- och medicincentrum

010-103 15 58

0702-46 12 31

e-post

Gerd Sandgren Lundström

Bild på Gerd Sandgren Lundström

Gerd Sandgren Lundström

Produktionsenhetschef, Centrum för verksamhetsstöd och utveckling

0703-01 27 90

e-post

Eva-Lena Zetterlund

Bild på Eva-Lena Zetterlund

Eva-Lena Zetterlund

Produktionsenhetschef, Sinnescentrum

010-103 12 37

070-270 86 45

e-post