Region Östergötland

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Vrinnevisjukhusets huvudentré

Ett akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Vrinnevisjukhuset har lyckats behålla den personliga och nära känslan av ett litet sjukhus trots att det idag är ett välrenommerat akutsjukhus med modern diagnostik och högkvalitativ vård och behandling. Här finns barnakut, förlossningsvård och specialistkliniker inom ett stort antal medicinska områden. Hela Östergötlands läns planerade kejsarsnitt tas bland annat emot på Vrinnevisjukhuset. Till sjukhuset kommer innevånare i östra Östergötland och här arbetar cirka 2400 medarbetare.

Unikt naturnära läge och utvecklande arbetsmiljö

Sedan invigningen 1988 har sjukhuset beskrivits som ”sjukhuset med det mänskliga ansiktet”. På Vrinnevisjukhuset talas det om en unik vi-känsla, där medarbetare och avdelningar hjälps åt för att ge patienter en trygg och säker vård. Sjukhuset är vackert beläget vid Vrinneviskogen där de naturnära omgivningarna uppskattas av både patienter och medarbetare. Arkitekturen präglas av låg och öppen bebyggelse.

Patientnära forskning och utbildning

Vrinnevisjukhuset har ett väletablerat och nära samarbete med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och många medarbetare deltar aktivt i forskning och utbildning av framtidens vårdpersonal. På sjukhuset utbildas läkarstudenter sedan 2019 och en handfull akademiska kombinationstjänster stärker den kliniska forskningen i Norrköping. På sjukhusområdet finns nya utrymmen för studenter, forskare, fackbibliotek samt lokaler där man kan träna praktiska moment i en simulerad vårdmiljö.

Visionen för framtidens sjukhus förverkligas

Vård utvecklas ständigt och omvärlden hinner förändras på de 30 år som gått sedan sjukhuset invigdes. Vrinnevisjukhusets verksamhet har utvecklats så mycket att lokalerna måste anpassas för de nya behoven. Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska rusta sjukhuset för framtiden. Byggnationerna som startade 2014 och ska vara klara 2024 sker parallellt med ordinarie vårdverksamhet. Utöver omfattande renoveringar av de befintliga lokalerna byggs sjukhuset också till med 40 000 kvadratmeter.

Läs mer om projektet Vision 2020 och det nya Vrinnevisjukhuset >>>