Region Östergötland

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Entrén på Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Ett akutsjukhus med fokus på hög patientsäkerhet, god samverkan och högklassig utbildning.

Vrinnevisjukhuset har lyckats behålla den personliga och nära känslan av ett litet sjukhus, men är i dag ett välrenommerat akutsjukhus med bred verksamhet, modern diagnostik och högkvalitativ vård och behandling. Vrinnevisjukhuset har  cirka 2400 medarbetare.

Unikt läge och utvecklande arbetsmiljö

Sedan invigningen 1988 har sjukhuset beskrivits som ”sjukhuset med det mänskliga ansiktet”. På Vrinnevisjukhuset talas det om en unik vi-känsla, där medarbetare och avdelningar hjälps åt för att ge patienter en trygg och säker vård.

Än idag är den låga bebyggelsen och det unika naturnära läget i Vrinneviskogen några av sjukhusets mest berömda och uppskattade kännetecken.

Patientnära forskning och mer utbildning

Vrinnevisjukhuset har ett väletablerat och nära samarbete med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet och många medarbetare deltar aktivt i forskning och utbildning av framtidens vårdpersonal. Just nu förbereder sig sjukhuset på att utbilda fler läkarstudenter de kommande åren och en handfull akademiska kombinationstjänster stärker den kliniska forskningen i Norrköping. 

Visionen för framtidens sjukhus förverkligas

Vård utvecklas ständigt och omvärlden hinner förändras på 25 år. Vrinnevisjukhusets verksamhet har utvecklats så mycket att lokalerna måste anpassas för de nya behoven. Vision 2020 är namnet på det stora projekt som ska rusta sjukhuset för framtiden.

Läs mer om projektet Vision 2020 och det nya Vrinnevisjukhuset >>>